Standard Svensk standard · SS-EN 13631-6

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 6: Bestämning av känslighet för hydrostatiskt tryck

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the ability of high explosives for civil uses to detonate while under applied hydrostatic pressure. This method is applicable to high explosives in cartridges and as bulk products intended for use under conditions where hydrostatic pressure may adversely affect their safety and reliability. The method is limited to explosives that are able to detonate without confinement at normal atmospheric pressure.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - High explosives - Part 6: Determination of resistance to hydrostatic pressure

Artikelnummer: STD-32992

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 9