Standard Svensk standard · SS-EN 13763-15:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 15: Bestämning av ekvivalent initierförmåga

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method of determining the equivalent initiating capability of detonators. This document also specifies a functioning test (after storage) at high and low temperatures. This document is not applicable to surface connectors or detonating cord relays.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 15: Determination of equivalent initiating capability

Artikelnummer: STD-37798

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-29

Antal sidor: 20