Standard Svensk standard · SS-EN 13630-11

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 11: Bestämning av detonerande stubins detonationshastighet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13630-11

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 11: Bestämning av detonerande stubins detonationshastighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the velocity of detonation of detonating cords.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13630-11

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 11: Bestämning av detonerande stubins detonationshastighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 11: Determination of velocity of detonation of detonating cords

Artikelnummer: STD-32987

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 9