Standard Svensk standard · SS-EN 13631-15:2005

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 15: Beräkning av termodynamiska egenskaper

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method to calculate the detonation characteristics at the constant-volume explosion state and some parameters derived thereof.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - High explosives - Part 15: Calculation of thermodynamic properties

Artikelnummer: STD-39859

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-05-20

Antal sidor: 22