Standard Svensk standard · SS-EN 13763-18:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 18: Bestämning av serietändströmmen för elektriska sprängkapslar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method to determine the reliability of electric detonators connected in series, when the manufacturer’s stated series firing current is applied. The test method does not apply to magnetic coupled detonators and electronic detonators.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 18: Determination of series firing current of electric detonators

Artikelnummer: STD-35262

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-23

Antal sidor: 10