Standardutveckling · SIS/TK 334

Hälso- och sjukvårdsinformatik

För patienter i sjukvården är det viktigt att personnummer, sjukdomshistoria, diagnoser och analyssvar hanteras på ett säkert sätt och att integriteten upprätthålls i de elektroniska journalsystemen. Därför arbetar representanter från myndigheter, vården samt tillverkare och förvaltare av journalsystem i kommittén för att säkerställa gemensamma krav på informationsstruktur och informationsöverföring.

Kommittén för hälso- och sjukvårdsinformatik arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer i framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att utveckla standarder som ger en patientsäker hälso- och sjukvård och omsorg. Informatikstandarderna ska skapa förutsättningar för att minska problem med överföring av information mellan olika vård- och omsorgsgivare och mellan olika IT-system och överföringar av olika diagnostiska resultat. Arbetet med att utveckla gemensamma begreppssystem och informationsstrukturer för kliniska och administrativa processer ska också medföra att säkerheten för patienter, personal och medborgare ökar, något som samtidigt bidrar till att riskerna för felbehandling minskar.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 86 standarder
CEN/TS 17117-2, Hälsoinformatik - Terminologiska resurser - Del 2: Förmåga
ISO/TS 17117-2, Hälsoinformatik - Terminologiska resurser - Del 2: Förmåga
ISO/TS 82304-2, Health software - Part 2: Health and wellness apps-Quality criteria across the life cycle-Code of Practice
ISO/TS :2018, Health Informatics - Categorial structure for representation of 3D human body position system - Part 1: Bones
ISO/TS 23536:2018, Health informatics - Digital elderly home care system (DECS)
ISO/TS 16791, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Krav för maskinellt läsbara internationella koder för identifiering av läkemedelsförpackningar
ISO/TS 23357, Clinical genomics data sharing specification for next generation sequencing
ISO/IEEE 11073-10425, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10425: Produkttyp - Kontinuerlig blodglukosmätning
ISO/IEEE 11073-10419, Health informatics - Personal health device communication - Part 10419: Device specialization - Insulin pump
EN 1064, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Standardkommunikationsprotokoll - Datorstödd elektrokardiografi
ISO 17090-4, Hälsoinformatik - Offentlig nyckelinfrastruktur - Del 4: digitala signaturer för vårddokument
ISO 22990, TCM-Categories of Clinical Terminological System to support Integration of Traditional Chinese Medicine and Western Medicine
EN 17269, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Patientöversikt för oplanerad, Gränsöverskridande sjukvård
CEN/TS 19844, Health informatics - Identification of medicinal products (IDMP) - Implementation Guide for EN ISO 11238 for Data Elements and Structures for the Unique Identification and Exchange of Regulated Information on Substances’
ISO/IEEE 80001-5-1, Application of risk management for IT-networks incorporating medical device - Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software - Part 5-1: Activities in the product lifecycle
CEN/TS 17288, ‘Health informatics - The International Patient Summary: Guidance for European Implementation Technical Specification’
ISO 11073-10207, Health informatics - Personal health device communication - Part 10207: Domain information and service model for service-oriented point-of-care medical device communication
ISO 22691, Health informatics - Reliability assessment criteria for token-based document sharing
ISO/TS 22692, Health informatics - Reliability assessment criteria for quality control metrics for DNA sequencing
ISO 22693, Health informatics - Structured clinical gene fusion report in electronic health records
ISO 22218, Health informatics - Ophthalmic examination device data
ISO/TS 23303, Health Informatics - Categorial structure for Chinese materia medica products manufacturing process
ISO 22077-5, Health informatics - Medical waveform format - Part 5: Electroencephalography
ISO 22697, Health informatics - Application of privacy management to personal health information
ISO 22696, Health informatics - Guidance for identification and authentication for connectable personal healthcare devices
CEN/TS 23261, Health informatics - Requirements for accessing digital medicinal products information by using the existing data carrier Health informatics -
ISO/TS 23261, Requirements for accessing digital medicinal products information by using the existing data carrier
EN ISO 12381, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Tidsstandarder för hälso- och sjukvårdsspecifika problem
ISO 12381, Health informatics - Time standards for healthcare specific problems
EN 12381, Health informatics - Time standards for healthcare specific problems
ISO 14199, Health informatics - Information models - Biomedical Research Integrated Domain Group (BRIDG) Model version 5.0
ISO 25720, Health informatics - Whole genome sequence markup language (WGML)
ISO 17115, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Ordförråd hos terminologiska system
ISO 22227, Health informatics - Endoscopy and related data
ISO 22835, Health Informatics - Categorial structures for representation of combination of Chinese medicine
CEN/TS 21332, Health informatics - Cloud computing considerations for health information systems security and privacy
ISO 21332, Health informatics - Cloud computing considerations for health information systems security and privacy
ISO/IEC TS 22773, Health Informatics - Categorial structures for representation of decocting process in Traditional Chinese medicine
CEN/TS 22756, Health Informatics - Requirements for a knowledge base for clinical decision support systems to be used in medication related processes
ISO/TS 22756, Health Informatics - Requirements for a knowledge base for clinical decision support systems to be used in medication related processes
CEN/TS 22703, Health informatics, Requirements for Medication Safety Alerts
ISO/TS 22703, Health informatics, Requirements for Medication Safety Alerts
EN ISO 13606-1, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation av elektronisk patientjournal - Del 1: Referensmodell
ISO 22558, Health informatics - Classification of traditional Chinese medicine datasets
ISO/IEEE 11073-10427, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10427: Produkttyp -
CEN/TS N17-008 NWIP, Health informatics — The International Patient Summary: Guidance for European Implementation Technical Specification
EN N17-007 NWIP, Health informatics — The Patient Summary for Unscheduled, Cross-border Care
ISO/TS 21564, Health Informatics - Terminology resource map quality measures (MapQual)
ISO/TR 22272, Health informatics - Methodology for enterprise business and information management needs analysis to support standards-based architectures
ISO 21831, Health Informatics - Categorial structures for representation of processing Chinese materia medica
EN ISO NWIP N16-076, Health and wellness apps. Quality criteria across the life cycle. Code of Practice
ISO/TR 20841, Health informatics - Transnational Health Record
ISO 21860, Health Informatics - Reference Standards Portfolio for Clinical Imaging (RSP-CI)
ISO 21888, Health Informatics - Categorial structures for representation of processing Chinese materia medica
ISO/TR 21835, Health informatics - Clinically relevant data which a person generates daily
EN NWI N16-060, Mobile Health apps based on BSI PAS 277
ISO 81001-1, Health software and health IT systems safety, effectiveness and security - Part 1: Foundational principles, concepts, and terms
IEC 62304, Medicinteknisk mjukvara - Livscykelprocesser
ISO/IEC 80001-1, Safety, effectiveness and security in the implementation and clinical use of connected medical devices or connected health software - Part 1: Application of risk management
EN ISO NWIP , Health informatics Genomic (WGSML)
EN ISO NWIP , Health informatics - OMICS Markup Language (OML)
ISO 21393, Health informatics - OMICS Markup Language (OML)
ISO/TR NWIP N1899, Health informatics Genomic (WGSML)
ISO/TS 21526, Health informatics - Metadata Repository Requirements
ISO 16843-5, Health informatics, Categorial structures for representation of acupuncture-Part 5: Cupping
ISO 22077-4, Health informatics - Medical waveform format - Part 4: Stress test electrocardiography
ISO/TS 11633-1, Health Informatics - Info security management for remote maintenance of medical devices and MIS Part 1 Requirements and risk analysis
ISO 12967-3, Health informatics - Service architecture - Part 3: Computational viewpoint
EN ISO 12967-3, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Tjänstearkitektur - Del 3: Datorperspektiv
ISO 12967-2, Health informatics - Service architecture - Part 2: Information viewpoint
EN ISO 12967-2, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Tjänstearkitektur - Del 2: Informationsperspektiv
ISO 12967-1, Health informatics - Service architecture - Part 1: Enterprise viewpoint
EN ISO 12967-1, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Tjänstearkitektur - Del 1: Kommersiellt perspektiv
ISO/TR 20831, Health informatics - Medication Management concepts and definitions
ISO 13120, Hälsoinformatik - syntax för att representera innehållet i hälso klassifikationssystem - Klassificering Markup Language
ISO 17090-5, Health informatics - Public key infrastructure (PKI) - Part 5: Authentication using Healthcare PKI credentials
ISO 14872, Health informatics — Identification of Medicinal Products — Core Principles for Maintenance of Identifiers and Terms
ISO/IEC 62304, Medicinteknisk mjukvara - Livscykelprocesser
EN ISO 13606-3, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation av elektronisk patientjournal - Del 3: Referensarketyper och termlistor
EN ISO 13606-2, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation av elektronisk patientjournal - Del 2: Specifikation för utbyte av arketyper
EN ISO 13606-5, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation av elektronisk patientjournal - Del 5: Gränssnittsspecifikation
EN ISO 13606-4, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation av elektronisk patientjournal - Del 4: Säkerhet
ISO 13606-1, Health informatics - Electronic Health Record Communication Part 1: Reference Model
ISO 13606-3, Health informatics - Electronic health record communication - Part 3: Reference archetypes and term lists
ISO 13606-2, Health informatics - Electronic health record communication Part 2: Archetype interchange specification
ISO , Health Informatics: Framework for National Health Information Systems
Visa fler Visa färre
Utgivet 93 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 334/AG 03, Säkerhet och kvalitet
SIS/TK 334/AG 04, Samverkan IT och MT
SIS/TK 334/AG 06, Informatik
SIS/TK 334/AG 08, Appar
Visa fler Visa färre
Deltagare 19 företag och organisationer
Cambio Healthcare Systems AB, Stockholm
CompuGroup Medical Sweden AB, Uppsala
Cross Technology Solutions AB, Lund
E-hälsomyndigheten, Kalmar
GS1 Sweden AB, Stockholm
KTH, Huddinge
Läkemedelsverket, Uppsala
Permobil AB, Timrå
Region Skåne, RSIT, Avdelningen för Informatik och Arkitektur, Lund
Region Värmland, Karlstad
Region Östergötland, Linköping
Svensk Förening För Medicinsk Informatik, Karlstad
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Symbioteq Kvalitet AB, Nacka Strand
Telia Sverige AB, Solna
Vårdförbundet, Stockholm
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Örebro Universitet, Örebro
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 215, Health informatics
ISO/TC 215/CAG 1, Executive council, harmonization and operations
ISO/TC 215/JWG 1, Joint ISO/TC 215 - ISO/TC 249 WG: Traditional Chinese Medicine (Informatics)
ISO/TC 215/JWG 7, Joint ISO/TC 215 - IEC/SC 62A WG: Application of risk management to information technology (IT) networks incorporating medical devices
ISO/TC 215/TF 1, Task Force on Quantities and Units to be used in e-health
ISO/TC 215/TF 2, Traditional Medicines Task Force (TMTF)
ISO/TC 215/WG 1, Architecture, Frameworks and Models
ISO/TC 215/WG 2, Systems and Device Interoperability
ISO/TC 215/WG 3, Semantic content
ISO/TC 215/WG 4, Security, Safety and Privacy
ISO/TC 215/WG 6, Pharmacy and medicines business
ISO/TC 215/WG 7, Devices
ISO/TC 215/WG 8, Business requirements for Electronic Health Records
CEN/TC 251, Health informatics
CEN/TC 251/WG 1, Information models
CEN/TC 251/WG 2, Terminology and knowledge representation
CEN/TC 251/WG 3, Security, safety and quality
CEN/TC 251/WG 4, Technology for interoperability
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Ny utgåva på svenska - Ledningssystem för informationssäkerhet i hälso- och sjukvården

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård Medicin allmänt


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS/TK 334 AG 8 Appar
Kalender
2019
september
tis
17
Kommittémöte
10:00 - 17:00
november
tor
21
Kommittémöte
09:00 - 17:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan

Lena Morgan
Projektledare
08-55552083
lena.morgan@sis.se

Jenny Acaralp

Jenny Acaralp
Projektledare
08-55552057
jenny.acaralp@sis.se

Ulla Hihldor

Ulla Hihldor
Projektassistent
+46855552018
ulla.hihldor@sis.se