Standardutveckling · SIS/TK 334

Hälso- och sjukvårdsinformatik

För patienter i sjukvården är det viktigt att personnummer, sjukdomshistoria, diagnoser och analyssvar hanteras på ett säkert sätt och att integriteten upprätthålls i de elektroniska journalsystemen. Därför arbetar representanter från myndigheter, vård-och omsorg, akademi, intresseorganisationer samt tillverkare och förvaltare av journalsystem i kommittén för att säkerställa gemensamma krav på informationsstruktur och informationsöverföring.

Kommittén för hälso- och sjukvårdsinformatik arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer i framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att utveckla standarder som ger en patientsäker hälso- och sjukvård och omsorg. Informatikstandarderna ska skapa förutsättningar för att minska problem med överföring av information mellan olika vård- och omsorgsgivare och mellan olika IT-system och överföringar av olika diagnostiska resultat. Arbetet med att utveckla gemensamma begreppssystem och informationsstrukturer för kliniska och administrativa processer ska också medföra att säkerheten för patienter, personal och medborgare ökar, något som samtidigt bidrar till att riskerna för felbehandling minskar. Nya områden så som genetisk information från grundforskning till klinisk verksamhet utvecklas också.


 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetsgrupp för appar
Arbetsgrupp för spårbarhet i vårdprocesser
Arbetar nu med 83 standarder
ISO , Health Informatics: Framework for National Health Information Systems
ISO 13606-2, Health informatics - Electronic health record communication Part 2: Archetype interchange specification
ISO 13606-3, Health informatics - Electronic health record communication - Part 3: Reference archetypes and term lists
ISO 13606-1, Health informatics - Electronic Health Record Communication Part 1: Reference Model
ISO/IEC 62304, Medicinteknisk mjukvara - Livscykelprocesser
ISO 14872, Health informatics — Identification of Medicinal Products — Core Principles for Maintenance of Identifiers and Terms
ISO 17090-5, Health informatics - Public key infrastructure (PKI) - Part 5: Authentication using Healthcare PKI credentials
ISO 13120, Hälsoinformatik - syntax för att representera innehållet i hälso klassifikationssystem - Klassificering Markup Language
ISO/TR 20831, Health informatics - Medication Management concepts and definitions
ISO 12967-1, Health informatics - Service architecture - Part 1: Enterprise viewpoint
ISO 12967-2, Health informatics - Service architecture - Part 2: Information viewpoint
ISO 12967-3, Health informatics - Service architecture - Part 3: Computational viewpoint
ISO/TS 11633-1, Health Informatics - Info security management for remote maintenance of medical devices and MIS Part 1 Requirements and risk analysis
ISO 22077-4, Health informatics - Medical waveform format - Part 4: Stress test electrocardiography
ISO 16843-5, Health informatics, Categorial structures for representation of acupuncture-Part 5: Cupping
ISO/TS 21526, Health informatics - Metadata Repository Requirements
ISO 21393, Health informatics - OMICS Markup Language (OML)
IEC 80001-1, Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Roles, responsibilities and activities
IEC 62304, Medicinteknisk mjukvara - Livscykelprocesser
ISO/TR 21835, Health informatics - Clinically relevant data which a person generates daily
ISO 21888, Health Informatics - Categorial structures for representation of processing Chinese materia medica
ISO/TR 20841, Health informatics - Transnational Health Record
ISO 21831, Health Informatics - Categorial structures for representation of processing Chinese materia medica
ISO/TS 21564, Health Informatics - Terminology resource map quality measures (MapQual)
ISO/IEEE 11073-10427, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10427: Produkttyp -
ISO/TS 22703, Health informatics, Requirements for Medication Safety Alerts
CEN ISO/TS 22703, Health informatics - Requirements for medication safety alerts (ISO/PRF TS 22703:2021)
ISO/TS 22756, Health Informatics - Requirements for a knowledge base for clinical decision support systems to be used in medication related processes
ISO/IEC TS 22773, Health Informatics - Categorial structures for representation of decocting process in Traditional Chinese medicine
ISO 21332, Health informatics - Cloud computing considerations for health information systems security and privacy
CEN/TS 21332, Health informatics - Cloud computing considerations for health information systems security and privacy
ISO 22835, Health Informatics - Categorial structures for representation of combination of Chinese medicine
ISO 22227, Health informatics - Endoscopy and related data
ISO 25720, Health informatics - Whole genome sequence markup language (WGML)
EN 12381, Health informatics - Time standards for healthcare specific problems
ISO/TS 23261, Requirements for accessing digital medicinal products information by using the existing data carrier
CEN/TS 23261, Health informatics - Requirements for accessing digital medicinal products information by using the existing data carrier Health informatics -
ISO 22696, Health informatics - Guidance for identification and authentication for connectable personal healthcare devices
ISO 22697, Health informatics - Application of privacy management to personal health information
ISO 22077-5, Health informatics - Medical waveform format - Part 5: Electroencephalography
ISO/TS 23303, Health Informatics - Categorial structure for Chinese materia medica products manufacturing process
ISO 22218, Health informatics - Ophthalmic examination device data
ISO 22693, Health informatics - Structured clinical gene fusion report in electronic health records
ISO/TS 22692, Health informatics - Reliability assessment criteria for quality control metrics for DNA sequencing
ISO 22691, Health informatics - Token-based health information sharing
ISO 11073-10207, Health informatics - Personal health device communication - Part 10207: Domain information and service model for service-oriented point-of-care medical device communication
ISO/IEEE 80001-5-1, Application of risk management for IT-networks incorporating medical device - Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software - Part 5-1: Activities in the product lifecycle
CEN/TS 19844, Health informatics - Identification of medicinal products (IDMP) - Implementation Guide for EN ISO 11238 for Data Elements and Structures for the Unique Identification and Exchange of Regulated Information on Substances’
ISO 22990, TCM-Categories of Clinical Terminological System to support Integration of Traditional Chinese Medicine and Western Medicine
ISO/IEEE 11073-10419, Health informatics - Personal health device communication - Part 10419: Device specialization - Insulin pump
ISO/IEEE 11073-10425, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10425: Produkttyp - Kontinuerlig blodglukosmätning
ISO/TS 23357, Clinical genomics data sharing specification for next generation sequencing
ISO/TS 16791, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Krav för maskinellt läsbara internationella koder för identifiering av läkemedelsförpackningar
ISO/TS 23536:2018, Health informatics - Digital elderly home care system (DECS)
ISO/TS :2018, Health Informatics - Categorial structure for representation of 3D human body position system - Part 1: Bones
ISO/TS 82304-2, Health software - Part 2: Health and wellness apps-Quality criteria across the life cycle-Code of Practice
ISO/TS 17117-2, Hälsoinformatik - Terminologiska resurser - Del 2: Förmåga
CEN/TS 17117-2, Hälsoinformatik - Terminologiska resurser - Del 2: Förmåga
ISO 23903, Hälsoinformatik - interoperabilitet och integrationsreferensarkitektur - Modell och ramverk
ISO/IEEE 11073-10201, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med medicinteknisk utrustning i direkt patientvård - Del 10201: Domäninformationsmodell
ISO/TS 22690, Health informatics - Reliability assessment criteria for high-throughput gene-expression data
ISO 21394, Health informatics - Whole genome sequence markup language (WGML)
ISO 24080, Health informatics - Identification of medicinal products - Class name and attribute translations and synoyms for the identification of medicinal products for ISO 11615
ISO/TS 4563.2, Health Informatics — Information model of usually repeated personal health patterns in traditional medicine
ISO/TS 24289, Hälsoinformatik - Hierarkisk filstrukturspecifikation för sekundär lagring av hälsorelaterad information
ISO 13972, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kliniska informationsmodeller - Egenskaper, strukturer och krav
ISO 27789, Health informatics - Audit trails for electronic health records
EN ISO 27789, Hälsoinformatik - Spårbarhet vid revision av elektronisk patientjournal
ISO/TS 23541-1, Health software - Categorial structure for representation of 3D human body position system — Part 1: Bones
ISO 16843-6, Health informatics, Categorial structures for representation of acupuncture-Part 5: Cupping
ISO/TR 24291, Health informatics - Applications of Machine Learning Technologies for Artificial Intelligence in Medicine
ISO/TR 24306, Health informatics - Guidance on Security for Gateways Used in Personal Health Care Systems
ISO 13131, Health informatics — Telehealth services — Quality planning guidelines
ISO 20302-(Ed 3), Hälso- och sjukvårdsinformatik - Hälsokort - Numreringssystem och registreringsprocedurer för identifiering av utgivare
EN ISO 13972, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kliniska informationsmodeller - Egenskaper, strukturer och krav
ISO/TR 23358, Health informatics — Guidance for establishing standardized measurement data in cardiac examination reports - Japan SEAMAT Case Study
ISO 17090-1, Health informatics - Public key infrastructure - Part 1: Overview of digital certificate services
ISO 17090-3, Health informatics - Public key infrastructure - Part 3: Policy management of certification authority
ISO 81001-5-1, Hälsoprogramvara och IT-systems säkerhet, effektivitet och säkerhet - Del 5 Säkerhet - aktiviteter i produktens livscykel
ISO 23535, Health informatics - Requirements for customer-oriented health cloud service agreements
ISO 13131, Kvalitetskriterier för tjänster och system för Telemedicin - DUBBELKOLLAS
ISO/IEC 80001-1, Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software — Part 1: Application of risk management
CEN ISO/TS 82304-2, Health software - Part 2: Health and wellness apps - Quality and reliability (ISO/DTS 82304-2:2021)
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 97 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 334/AG 03, Säkerhet och kvalitet
SIS/TK 334/AG 04, Samverkan IT och MT
SIS/TK 334/AG 06, Informatik
SIS/TK 334/AG 08, Appar
SIS/TK 334/AG 09, Spårbarhet i vårdprocesser
Visa fler Visa färre
Deltagare 38 företag och organisationer
Cambio Healthcare Systems AB, STOCKHOLM
CompuGroup Medical Sweden AB, UPPSALA
Cross Technology Solutions AB, LUND
eHälsomyndigheten, KALMAR
Evama Medici HB, GÖTEBORG
Funktionsrätt Sverige, SUNDBYBERG
Getinge Sverige AB, GETINGE
GS1 Sweden AB, STOCKHOLM
Göteborgs universitet, Göteborg
Johnson & Johnson AB, SOLNA
Karolinska Institutet, Stockholm
Key2Compliance AB, NACKA STRAND
KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f teknik & hälsa, HUDDINGE
Läkemedelsverket, Uppsala
Mediteq Svenkebo AB, JONSERED
Permobil AB, TIMRÅ
Region Norrbotten, Luleå
Region Skåne, KRISTIANSTAD
Region Stockholm, Stockholm
Region Värmland, Karlstad
Region Västerbotten, Umeå
Region Västerbotten, UMEÅ
Region Östergötland, Linköping
RISE Research Institutes of Sweden AB, LUND
Svensk Förening För Medicinsk Informationsbehand, TÄBY
Svenska Läkaresällskapet, STOCKHOLM
Sveriges Kommuner & Regioner, STOCKHOLM
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Tieto Sweden AB, STOCKHOLM
Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin, Umeå
WIMT Hälsokonsult AB, SOLLENTUNA
Vårdförbundet, Stockholm
Västra Götalandsregionen, GÖTEBORG
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Västra Götalandsregionen, Strömstad
Örebro Universitet, Örebro
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 215, Health informatics
ISO/TC 215/AHG 2, Application of AI technologies in health informatics
ISO/TC 215/AHG 3, Health Information Governance (HlthInfoGov)
ISO/TC 215/AHG 4, Standards and Conformance
ISO/TC 215/CAG 1, Executive council, harmonization and operations
ISO/TC 215/JWG 7, Joint ISO/TC 215 - IEC/SC 62A WG: Safe, effective and secure health software and health IT systems, including those incorporating medical devices
ISO/TC 215/TF 1, Task Force on Quantities and Units to be used in e-health
ISO/TC 215/TF 4, Personalized Digital Health Informatics
ISO/TC 215/WG 1, Architecture, Frameworks and Models
ISO/TC 215/WG 10, Traditional Medicines
ISO/TC 215/WG 2, Systems and Device Interoperability
ISO/TC 215/WG 3, Semantic content
ISO/TC 215/WG 4, Security, Safety and Privacy
ISO/TC 215/WG 6, Pharmacy and medicines business
CEN/TC 251, Health informatics
CEN/TC 251/WG 1, Enterprise and Information
CEN/TC 251/WG 2, Technology and Applications
SIS/TK 334/AG 08, Appar:

CEN/TC 251/WG 2, Technology and Applications

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicin allmänt (11.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

SIS webinar

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
08-55552083
lena.morgan@sis.se

Jenny Acaralp
Projektledare
08-55552057
jenny.acaralp@sis.se

Ulla Hihldor
Projektassistent
+46855552018
ulla.hihldor@sis.se