Standardutveckling · SIS/TK 334

Hälso- och sjukvårdsinformatik

För patienter i sjukvården är det viktigt att personnummer, sjukdomshistoria, diagnoser och analyssvar hanteras på ett säkert sätt och att integriteten upprätthålls i de elektroniska journalsystemen. Därför arbetar representanter från myndigheter, vård-och omsorg, akademi, intresseorganisationer samt tillverkare och förvaltare av journalsystem i kommittén för att säkerställa gemensamma krav på informationsstruktur och informationsöverföring.

Kommittén för hälso- och sjukvårdsinformatik arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer i framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att utveckla standarder som ger en patientsäker hälso- och sjukvård och omsorg. Informatikstandarderna ska skapa förutsättningar för att minska problem med överföring av information mellan olika vård- och omsorgsgivare och mellan olika IT-system och överföringar av olika diagnostiska resultat. Arbetet med att utveckla gemensamma begreppssystem och informationsstrukturer för kliniska och administrativa processer ska också medföra att säkerheten för patienter, personal och medborgare ökar, något som samtidigt bidrar till att riskerna för felbehandling minskar.

Nya områden så som genetisk information från grundforskning till klinisk verksamhet utvecklas också.

Arbetsgrupper som arbetar med kvalitet på hälsoappar och en som arbetar med digital spårbarhet i vårdprocesser ingår i kommitten. 

Kommitten ingår även i olika samarbetsgrupper inom ehälsa med myndigheter och andra intressenter.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2023.


 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Arbetsgrupp för appar
Arbetsgrupp för spårbarhet i vårdprocesser
Arbetar nu med 70 standarder
ISO , Health Informatics: Framework for National Health Information Systems
ISO 13606-2, Health informatics - Electronic health record communication Part 2: Archetype interchange specification
ISO 13606-3, Health informatics - Electronic health record communication - Part 3: Reference archetypes and term lists
ISO 13606-1, Health informatics - Electronic Health Record Communication Part 1: Reference Model
ISO/IEC 62304, Medicinteknisk mjukvara - Livscykelprocesser
ISO 14872, Health informatics — Identification of Medicinal Products — Core Principles for Maintenance of Identifiers and Terms
ISO 13120, Hälsoinformatik - syntax för att representera innehållet i hälso klassifikationssystem - Klassificering Markup Language
ISO/TR 20831, Health informatics - Medication Management concepts and definitions
ISO/TS 11633-1, Health Informatics - Info security management for remote maintenance of medical devices and MIS Part 1 Requirements and risk analysis
IEC 80001-1, Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Roles, responsibilities and activities
IEC 62304, Medicinteknisk mjukvara - Livscykelprocesser
ISO 21888, Health Informatics - Categorial structures for representation of processing Chinese materia medica
ISO/TR 20841, Health informatics - Transnational Health Record
CEN/TS 21332, Health informatics - Cloud computing considerations for health information systems security and privacy
ISO 22227, Health informatics - Endoscopy and related data
ISO 25720, Health informatics - Whole genome sequence markup language (WGML)
EN 12381, Health informatics - Time standards for healthcare specific problems
ISO/TS 23261, Requirements for accessing digital medicinal products information by using the existing data carrier
CEN/TS 23261, Health informatics - Requirements for accessing digital medicinal products information by using the existing data carrier Health informatics -
ISO 22697, Health informatics - Application of privacy management to personal health information
ISO 11073-10207, Health informatics - Personal health device communication - Part 10207: Domain information and service model for service-oriented point-of-care medical device communication
ISO/IEEE 80001-5-1, Application of risk management for IT-networks incorporating medical device - Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software - Part 5-1: Activities in the product lifecycle
CEN/TS 19844, Health informatics - Identification of medicinal products (IDMP) - Implementation Guide for EN ISO 11238 for Data Elements and Structures for the Unique Identification and Exchange of Regulated Information on Substances’
ISO 22990, TCM-Categories of Clinical Terminological System to support Integration of Traditional Chinese Medicine and Western Medicine
ISO/IEEE 11073-10419, Health informatics - Personal health device communication - Part 10419: Device specialization - Insulin pump
ISO/IEEE 11073-10425, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10425: Produkttyp - Kontinuerlig blodglukosmätning
ISO/TS 23536:2018, Health informatics - Digital elderly home care system (DECS)
ISO/TS :2018, Health Informatics - Categorial structure for representation of 3D human body position system - Part 1: Bones
ISO/TS 82304-2, Health software - Part 2: Health and wellness apps-Quality criteria across the life cycle-Code of Practice
CEN/TS 17117-2, Hälsoinformatik - Terminologiska resurser - Del 2: Förmåga
ISO 21394, Health informatics - Whole genome sequence markup language (WGML)
ISO 24080, Health informatics - Identification of medicinal products - Class name and attribute translations and synoyms for the identification of medicinal products for ISO 11615
ISO/TS 4563.2, Health Informatics — Information model of usually repeated personal health patterns in traditional medicine
ISO/TR 24306.2.3, Health informatics - Guidance on Security for Gateways Used in Personal Health Care Systems
ISO 13131, Health informatics — Telehealth services — Quality planning guidelines
ISO 17090-1, Health informatics - Public key infrastructure - Part 1: Overview of digital certificate services
ISO 18104, Hälso- och sjukvårdsinformatik -
ISO/TS 19844, Health informatics - Identification of medicinal products (IDMP) - Implementation Guide for EN ISO 11238 for data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances
ISO 22077-2, Health informatics —Medical waveform format — Part 2: Electrocardiography
ISO 5569, Health Informatics - Conceptual Data Model for Chinese Medicinal Herbs
ISO 5477, Hälsoinformatik -
ISO/TS 5499, Hälsoinformatik - Kliniska uppgifter-Kärnprinciper för harmonisering av indikationer Termer och identifierare
CEN ISO/TS 5499, Hälsoinformatik - Kliniska uppgifter-Kärnprinciper för harmonisering av indikationer Termer och identifierare
ISO/TR 9143, Health informatics — Sex and Gender in Electronic Health Records
EN ISO 11073, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10419: Produkt typ - Insulinpumpar
EN ISO 18104, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kategoriska strukturer för omvårdnadsdiagnoser i terminologiska system
ISO/TS 6204, Health Informatics — Categorial structures for representation of Ayurvedic medicinal water — Decocting process in Ayurveda
ISO/TS 14265, Health Informatics - Classification of purposes for processing personal health information
ISO/TS 9320, Health informatics — Standardized data set for transfer of hemodialysis patients
EN ISO 10781, Hälso- och sjukvårdsinformatik - HL 7 Funktionsmodell för elektronisk patientjournal, Utgåva 2.1
10781, Hälso- och sjukvårdsinformatik - HL7 Funktionsmodell för elektronisk patientjournal, Release 2.1 (EHR FM)
ISO 16527, Hälso- och sjukvårdsinformatik - HL 7 Funktionsmodell för elektronisk patientjournal, Utgåva 1 (PHRS FM)
ISO/TS 6201, Health Informatics — Personalized Digital Health -Framework
ISO/TS 19293, Health Informatics - Requirements for a record of a dispense of a medicinal Product
ISO/TS 6476, Health Informatics - Logical Model for the Identification of Medicinal Products for ISO 11615
ISO/TR 6231, Health Informatics: Standardizing graphical content
CEN ISO/TS 19293, Health Informatics - Requirements for a record of the dispense of a medicinal product
CEN ISO/TS 6476, Health Informatics - Logical Model for the Identification of Medicinal Products for ISO 11615
ISO 14199, Health informatics - Information models - Biomedical Research Integrated Domain Group (BRIDG) Model
ISO/TS 5384, Health informatics - Categorial Structure and Data Elements for the Identification and Exchange of Immunization Data
ISO 21549-5, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Patientinformation på hälsokort - Del 5: Identifieringsuppgifter
EN ISO 21549-5, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Patientinformation på hälsokort - Del 5: Identifieringsuppgifter
ISO/TS 5777, Adoption of ISO 21860-2020
ISO/TS 5788, Health informatics — Internet Healthcare Service Pattern
ISO/TS 9321, Health informatics — General requirements of multi-center medical data collaborative analysis
ISO 13940, Health Informatics: System of concepts to support continuity of care
ISO/TR 11636, Health Informatics - Dynamic on-demand virtual private network for health information infrastructure
ISO 22287, Health informatics - Workforce Roles and Capabilities for Terminology and Terminology Services in healthcare (term workforce)
CEN ISO/TS 14265, Hälsoinformatik — Klassificering av ändamål för behandling av personlig hälsoinformation
ISO 21549-7, Hälso- och sjukvårdsinformatik - Patientinformation på hälsokort - Del 7: Medicineringsuppgifter
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 106 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 334/AG 08, Appar
SIS/TK 334/AG 09, Spårbarhet i vårdprocesser
Deltagare 25 företag och organisationer
Cambio Healthcare Systems AB, Stockholm
Clarvin AB, Stockholm
Cross Technology Solutions AB, Lund
eHälsomyndigheten, Kalmar
Getinge Sverige AB, Getinge
GS1 Sweden AB, Stockholm
Karolinska Institutet, Stockholm
Key2compliance AB, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f kemi, Bioteknik och Hälsa, Huddinge
Läkemedelsverket, Uppsala
Mediteq Svenkebo AB, Jonsered
Region Norrbotten, Luleå
Region Skåne, Kristianstad
Region Stockholm, Stockholm
Region Värmland, Karlstad
Region Västerbotten, Umeå
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Lund
Sopra Steria Sweden AB, STOCKHOLM
Svensk Förening för Medicinsk Informatik, Göteborg
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Tietoevry Tech Services AB, Solna
Vårdförbundet, Stockholm
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Örebro Universitet, Örebro
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 215, Health informatics
ISO/TC 215/CAG 1, Executive council, harmonization and operations
ISO/TC 215/JWG 7, Joint ISO/TC 215 - IEC/SC 62A WG: Safe, effective and secure health software and health IT systems, including those incorporating medical devices
ISO/TC 215/TF 1, Task Force on Quantities and Units to be used in e-health
ISO/TC 215/TF 5, AI technologies in health informatics
ISO/TC 215/WG 1, Architecture, Frameworks and Models
ISO/TC 215/WG 10, Traditional Medicine
ISO/TC 215/WG 11, Personalized digital health
ISO/TC 215/WG 2, Systems and Device Interoperability
ISO/TC 215/WG 3, Semantic content
ISO/TC 215/WG 4, Security, Safety and Privacy
ISO/TC 215/WG 6, Pharmacy and medicines business
CEN/TC 251, Health informatics
CEN/TC 251/WG 1, Enterprise and Information
CEN/TC 251/WG 2, Technology and Applications
SIS/TK 334/AG 08, Appar:

CEN/TC 251/WG 2, Technology and Applications

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicin allmänt (11.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

SIS Webbinarie

Digital spårbarhet i vårdprocesser – 21 mars 2023

SIS webinar

Sammanfattning hösten 2022 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2022(pdf).

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se

Jenny Acaralp
Vice projektledare
jenny.acaralp@sis.se

Ulla Hihldor
Projektkoordinator
ulla.hihldor@sis.se

Björn-Erik Erlandsson
Ordförande
Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f kemi, Bioteknik och Hälsa