Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11073-10418:2014/AC:2016

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10418: Produkttyp - Internationell normaliserad kvot (INR) monitor (ISO/IEEE 11073-10418:2014/Cor 1:2016)

Status: Gällande

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Personal health device communication - Part 10418: Device specialization - International Normalized Ratio (INR) monitor - Technical Corrigendum 1 (ISO/IEEE 11073-10418:2014/Cor 1:2016)

Artikelnummer: STD-8023136

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-27

Antal sidor: 28

Korrigerar: SS-EN ISO 11073-10418:2014