Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27953-1:2011

Hälsoinformatik - Individuella biverkningsrapporter inom farmakovigilans - Del 1: Ramverk för medicinsk avvikelserapportering (ISO 27953-1:2011)

Status: Gällande

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-82554

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-19

Antal sidor: 12