Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21549-1:2013

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Patientinformation på hälsokort - Del 1: Generell struktur (ISO 21549-1:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 21549 defines a general structure for the different types of data to be defined in other parts of ISO 21549 using UML notation. ISO 21549 defines data structures held on patient healthcards compliant with the physical dimensions of ID-1 cards, as defined by ISO/IEC 7810.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Patient healthcard data - Part 1: General structure (ISO 21549-1:2013)

Artikelnummer: STD-98546

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-06-23

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 21549-1:2005