Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21549-1:2005

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Patientinformation på hälsokort - Del 1: Generell struktur (ISO 21549-1:2004)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 21549-1:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21549-1:2005

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Patientinformation på hälsokort - Del 1: Generell struktur (ISO 21549-1:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 21549 is Part 1 of a multi-part standard that defines data structures held on patient healthcards compliant with the physical dimensions of ID-1 cards as defined by ISO/IEC 7810. This part of ISO 21549 does not apply to multiapplication cards. It defines a general structure for the different types of data defined in the other parts of the standard using UML notation.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21549-1:2005

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Patientinformation på hälsokort - Del 1: Generell struktur (ISO 21549-1:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Patient healthcard data - Part 1: General structure (ISO 21549-1:2004)

Artikelnummer: STD-39381

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-15

Antal sidor: 9

Ersätts av: SS-EN ISO 21549-1:2013