Standard Svensk standard · SS-EN 14822-1:2005

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Generella informationskomponenter - Del 1: Översikt

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies General Purpose Information Components to be used in standards for information exchange and information models supporting various health specific business requirements. The components defined in this standard are the most commonly needed basic building blocks for such standardization but these components may require further specialisation and be complemented by other objects required for specific purposes not met by these generally useful components. Such standardization using these general purpose information components could be performed both on a European (CEN) level or be done nationally or for specific user communities regionally as well as internationally. This European Standard provides an informative overview of this series of standards and includes rules for using the components defined in the other parts and on conformance claims.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - General purpose information components - Part 1: Overview

Artikelnummer: STD-41116

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-27

Antal sidor: 29