Standard Svensk standard · SS-EN 13609-1:2005

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Meddelanden för underhåll av stödinformation i hälso- och sjukvårdssystem - Del 1: Uppdatering av kodscheman

Status: Gällande

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Messages for maintenance of supporting information in healthcare systems - Part 1: Updating of coding schemes

Artikelnummer: STD-40744

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-09-19

Antal sidor: 43