Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11073-10103:2014

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med medicinteknisk utrustning i patientnära vård - Del 10103 : Nomenklatur :Aktiva implanterbara medicintekniska produkter, hjärtrelaterade (ISO/IEEE 11073-10103:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This standard extends the base nomenclature provided in ISO/IEEE 11073-10101:20041 to support terminology for implantable cardiac devices. Devices within the scope of this nomenclature are implantable devices such as pacemakers, defibrillators, devices for cardiac resynchronization therapy, and implantable cardiac monitors. This nomenclature defines the discrete terms necessary to convey a clinically relevant summary of the information obtained during a device interrogation. The nomenclature extensions may be used in conjunction with other IEEE 11073 standard components (e.g., ISO/IEEE 11073-10201 [B2]2) or with other standards, such as Health Level Seven International (HL7).

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10103: Nomenclature - Implantable device, cardiac (ISO/IEEE 11073-10103:2014)

Artikelnummer: STD-101542

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-28

Antal sidor: 132