Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11073-10102:2014

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med medicinteknisk utrustning i patientnära vård - Del 10102: Nomenklatur - Kommenterad ECG (ISO/IEEE 11073-10102:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11073-10102:2014

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med medicinteknisk utrustning i patientnära vård - Del 10102: Nomenklatur - Kommenterad ECG (ISO/IEEE 11073-10102:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard extends the base ISO/IEEE 11073-10101:20041 to provide support for ECG annotation terminology. Major subject areas addressed by the nomenclature include ECG beat annotations, wave component annotations, rhythm annotations, and noise annotations. It also defines additional "global" and "per-lead" numeric observation identifiers, ECG lead systems, and additional ECG lead identifiers. The nomenclature extensions may be used in conjunction with other IEEE 11073 standard components (e.g., ISO/IEEE 11073-10201:2004 [B19]2) or independently with other standards.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11073-10102:2014

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med medicinteknisk utrustning i patientnära vård - Del 10102: Nomenklatur - Kommenterad ECG (ISO/IEEE 11073-10102:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10102: Nomenclature - Annotated ECG (ISO/IEEE 11073-10102:2014)

Artikelnummer: STD-101443

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-19

Antal sidor: 192