Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 82304-2:2021

Programvara för hälsoappar - Del 2: Kvalitet och tillförlitlighet (ISO/TS 82304-2:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 82304-2:2021

Programvara för hälsoappar - Del 2: Kvalitet och tillförlitlighet (ISO/TS 82304-2:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Längre ned på sidan har du möjlighet att lämna synpunkter på standarden.

Detta innebär tekniska specifikationen 

Detta dokument tillhandahåller kvalitetskrav för hela livscykeln för hälsoappar och definierar ett sätt att kvalitetsmärka hälsoappar på ett enkelt sätt för att visa kvaliteten och tillförlitligheten hos hälsoappen.

Specifikationen är tillämplig på hälsoappar, men kan också användas för medicinska appar.

Det här dokumentet är avsett att användas av tillverkare såväl som bedömnings/certifieringsorganisationer för att kommunicera kvaliteten och tillförlitligheten hos en hälsoapp

Övriga grupper som kan ha nytta av standarden

  • konsumenter
  • patienter
  • vårdpersonal och deras organisationer
  • myndigheter

Fördelar med att använda tekniska specifikationen 

Dokumentet ger vägledning åt apputvecklare för att kunna säkerställa att deras appar håller god kvalitet och är tillförlitliga att använda, och att göra det på ett sätt som gör att de går att jämföra med andra appar.

Dokumentet ger vägledning i att visa på hur man bör hantera:

  • testning
  • validering
  • riskhantering
  • produktuppföljning och tills att den helt avlägsnas från marknaden

Övrigt att lägga märke till

Hälsoappar kan omfattas av nationell lagstiftning, till exempel för medicinsk utrustning. Se bilaga C för ytterligare information om omfattningen.

Utanför omfattningen av detta dokument finns riktlinjer för att följa föreskrifterna för medicintekniska produkter.

Tyck till om standarden

Nedan knapp tar dig till ett formulär där du har möjlighet att lämna synpunkter på denna standard. Vi är tacksamma för all input från användare, så att vi bättre kan förstå behoven och tillgodose dem.

Om du vill ha direkt återkoppling, vänligen kontakta SIS projektledare. Kontaktuppgifter finns på ansvarig kommittés webbsida.

Lämna synpunkter

Omfattning
This document provides quality requirements for health apps and defines a health app quality label in order to visualize the quality and reliability of health apps.
This document is applicable to health apps, which are a special form of health software. It covers the entire life cycle of health apps.
This document is intended for use by app manufacturers as well as app assessment organizations in order to communicate the quality and reliability of a health app. Consumers, patients, carers, health care professionals and their organizations, health authorities, health insurers and the wider public can use the health app quality label and report when recommending or selecting a health app for use, or for adoption in care guidelines, care pathways and care contracts.
NOTE 1 Health apps can be subject to national legislation, such as for medical devices.
NOTE 2 See Annex C for additional details on the scope.
Outside the scope of this document are guidelines to comply to the medical device regulation.

Ämnesområden

Programutveckling och systemdokumentation (35.080) Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 82304-2:2021

Programvara för hälsoappar - Del 2: Kvalitet och tillförlitlighet (ISO/TS 82304-2:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health software - Part 2: Health and wellness apps - Quality and reliability (ISO/TS 82304-2:2021)

Artikelnummer: STD-80030794

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-08-16

Antal sidor: 92