Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13940:2016

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Begreppssystem som stöd för kontinuitet i vården (ISO 13940:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13940:2016

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Begreppssystem som stöd för kontinuitet i vården (ISO 13940:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 272 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Syftet med denna Internationella Standard är att definiera de generiska begrepp som behövs för att uppnå kontinuitet inom hälso- och sjukvård. Vårdkontinuitet är en viktig aspekt av kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård, och semantisk interoperabilitet är ett grundläggande krav för vårdkontinuitet. De begrepp som behövs för dessa syften bör representera såväl innehåll som sammanhang för hälso- och sjukvårdstjänsterna.
Hälso- och sjukvård tillhandahålls genom aktiviteter i hälso- och sjukvårdsprocesser och kliniska processer. Dessa typer av processer återspeglar samspelet mellan en patient och hälso- och sjukvårdsprofessionella aktörer. En klinisk process ger kontinuitet från patientens perspektiv. Som komplement till de begrepp som representerar vårdkontinuitet behövs också ett antal grundläggande begrepp för förutsättningar för ledning och styrning, resurshantering och administration.
Det begreppssystem för vårdkontinuitet som definieras i denna Internationella Standard utgår från det kliniska perspektivet med den kliniska processen i fokus. Begreppssystemet definierar ingående begrepp och deras beskrivande termer för all typ av hälso- och sjukvård och i synnerhet för patientcentrerad vårdkontinuitet. Denna Internationella Standard kommer att bilda ett gemensamt begreppsramverk över nationella, kulturella och yrkesmässiga gränser.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13940:2016

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Begreppssystem som stöd för kontinuitet i vården (ISO 13940:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 272 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - System of concepts to support continuity of care (ISO 13940:2015)

Artikelnummer: STD-80003036

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-02-01

Antal sidor: 184

Finns även på: SS-EN ISO 13940:2016

Ersätter: SS-EN 13940-1:2007