Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27953-2:2011

Hälsoinformatik - Individuella biverkningsrapporter inom framakoviligans - Del 2: Krav för avvikelserapportering på humanläkemedel (ISO 27953-2:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27953-2:2011

Hälsoinformatik - Individuella biverkningsrapporter inom framakoviligans - Del 2: Krav för avvikelserapportering på humanläkemedel (ISO 27953-2:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Omfattning
-

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27953-2:2011

Hälsoinformatik - Individuella biverkningsrapporter inom framakoviligans - Del 2: Krav för avvikelserapportering på humanläkemedel (ISO 27953-2:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Individual case safety reports (ICSRs) in pharmacovigilance - Part 2: Human pharmaceutical reporting requirements for ICSR (ISO 27953-2:2011)

Artikelnummer: STD-82555

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-19

Antal sidor: 12