Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11073-20701:2020

Hälsoinformatik - Teknisk interoperabilitet för patientnära medicinteknisk utrustning del 20701: Arkitektur och kommunikationsprotokoll för tjänster (ISO/IEEE 11073-20701:2020)

Status: Gällande

Omfattning
The scope of this standard is a service-oriented medical device architecture and communication protocol specification for distributed system of Point-of-Care (PoC) medical devices and medical IT systems that need to exchange data or safely control networked PoC medical devices. It identifies the functional components, their communication relationships as well as the binding of the components and communication relationships to protocol specifications.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Device interoperability - Part 20701: Point-of-care medical device communication - Service oriented medical device exchange architecture and protocol binding (ISO/IEEE 11073-20701:2020)

Artikelnummer: STD-80021130

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-14

Antal sidor: 52