Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 19256:2017

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Krav på katalogsystem för läkemedelsprodukter för hälso- och sjukvård (ISO/TS 19256:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Specification defines the required characteristics for any MPD-system to support use cases in healthcare. These characteristics include the medication concepts, identifiers and relationships to form a kind of structure that supports the use cases.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Requirements for medicinal product dictionary systems for health care (ISO/TS 19256:2016)

Artikelnummer: STD-8030022

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-28

Antal sidor: 54