Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 76:2023

Hälso- och sjukvårdsinformatik — Krav och vägledning för digital spårbarhet i vårdprocesser — Implantat

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 76:2023

Hälso- och sjukvårdsinformatik — Krav och vägledning för digital spårbarhet i vårdprocesser — Implantat
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär specifikationen

 I och med införandet av MDR och det som kallas UDI-systemet har digitalisering av spårbarhet av medicintekniska produkter blivit möjligt.

I dokumentet beskrivs hur man bygger upp en fungerande process för registrering av implantat, från beställning, leverans från tillverkaren, via godsmottagning, lager, handhållande på avdelning, användning i vårdsammanhang av vårdutförare, till utskrivning av patienten.

Fördelar med att använda specifikationen

 Enligt HSLF-FS 2021:52 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården ska implantat som har tillförts till patienter kunna spåras.

Dokumentet ger ett stöd för att bygga en digitaliserad spårbarhetsprocess som kan användas nationellt. Därmed uppnås en bättre patientsäkerhet, effektivisering, hållbarhet och bra arbetsmiljö.

Denna process kan även användas till att återkalla felaktiga eller utgångna produkter till leverantör och för att spåra eventuella patienter som behöver följas upp för åtgärd efter användning av felaktig produkt.

Tanken är att också beskriva hur man informationsmässigt kan koppla ihop hela processen med journalsystem och kvalitetsregister, processen kan användas  användas inom alla typer av vårdsammanhang (sluten, öppen, kommunal, hemsjukvård).

Med hjälp av den beskrivna processen i dokumentet kan man uppnå:

  • Digital spårbarhet i hela leveranskedjan
  • Minskad manuell registrering
  • Säkrare dokumentation
  • Minskad risk för fel
  • Klara krav i MDR och författning
  • Öka patientsäkerheten
  • Ge hållbarhet
Omfattning
I detta dokument beskrivs en process och specificeras krav för att säkerställa digital spårbarhet av
medicintekniska produkter som patient erhållit via en operationsprocess för implantatkirurgi.
Detta dokument berör inte beslut kring vilket implantat som ska användas, utan enbart säkerställande
av digital spårbarhet av valt implantat.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 76:2023

Hälso- och sjukvårdsinformatik — Krav och vägledning för digital spårbarhet i vårdprocesser — Implantat
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Spårbarhet i vårdprocesser, SIS/TK 334/AG 09

Internationell titel: Health informatics — Requirements and guidance for digital traceability in healthcare processes — Implants

Artikelnummer: STD-80041251

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-02-23

Antal sidor: 24