Nyhet · 2020-03-27

Ny arbetsgrupp för spårbarhet inom vårdprocesser

I och med införandet av MDR och därmed också UDI har digitalisering av spårbarhet i vårdprocesser blivit högaktuellt. Många av kraven i MDR och den tekniska utvecklingen har nu gjort detta genomförbart.

För att uppnå en bättre patientsäkerhet, effektivisering, hållbarhet och bra arbetsmiljö kommer vi driva ett arbete där vi tillsammans utvecklar ett dokument för att beskriva uppbyggnaden av ett digitaliserat spårbarhetsprocess vad man bör tänka på och hur det bör utformas.

Ett beskrivande process-dokument

Planen är att skriva ett dokument som beskriver hur man bygger upp en fungerande process för registrering av medicintekniska produkter som används i vården, från beställning, leverans från tillverkaren, via godsmottagning, lager, eventuell sterilisering, handhållande på avdelning, användning i vårdsammanhang av vårdutförare, till utskrivning av patienten.

Kvalitetssäkra spårbarhet i vårdprocesser

Det vi vill beskriva kan användas till att återkalla felaktiga eller utgångna produkter till leverantör och spåra eventuella patienter som behöver följas upp för åtgärd efter användning av felaktig produkt. Vi vill också beskriva hur man informationsmässigt kan koppla ihop hela processen med journalsystem och kvalitetsregister, och kan användas inom alla typer av vårdsammanhang (sluten, öppen, kommunal, hemsjukvård).

Dokumentet kan sedan användas för kravställning vid upphandling av produkter som ska användas för att åstadkomma spårbarhet.

Vill ni delta i arbetet?
Hör av er till lena.morgan@sis.se


Länkar

Läs mer om standardiseringsarbetet inom: