Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11238:2018

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Identifiering av läkemedel - Dataelement och strukturer för unik identifiering och utbyte av standardiserad information om substanser (ISO 11238:2017)

Status: Gällande

Omfattning
This document provides an information model to define and identify substances within medicinal products or substances used for medicinal purposes, including dietary supplements, foods and cosmetics. The information model can be used in the human and veterinary domain since the principles are transferrable. Other standards and external terminological resources are referenced that are applicable to this document.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances (ISO 11238:2018)

Artikelnummer: STD-80005822

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-08-06

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN ISO 11238:2012