Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 22272:2021

Hälsoinformatik - Metodik för verksamhets- och informationshanteringsanalyser för att stödja standardbaserade arkitekturer (ISO/TS 22272:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 22272:2021

Hälsoinformatik - Metodik för verksamhets- och informationshanteringsanalyser för att stödja standardbaserade arkitekturer (ISO/TS 22272:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Detta dokument presenterar en metodik för verksamhets- och informationsbehovsanalyser för att stödja och möjliggöra utveckling av standardbaserade arkitekturer som i sin tur bidrar till god kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Dokumentet är den första utgåvan.

Fördelar med att använda standarden 

Metodiken som beskrivs i dokumentet används för att utveckla verksamhetsbeskrivningar utifrån olika aspekter.

Dessa aspekter beskriver:

  • Vad
  • Hur
  • Var
  • Vem
  • När
  • Varför

Metodiken pekar dessutom på ett antal internationella standarder inom hälsoinformatikområdet som kan användas som utgångspunkt för analys av dessa aspekter.

Omfattning
This document presents a methodology which supports and enables the development of standards based business and information architectures that contribute to good quality of healthcare and patient safety. The methodology is used to develop descriptions of healthcare enterprises from different aspects. Those aspects are covering what, how, where, who, when, why[1] and are based on standards.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 22272:2021

Hälsoinformatik - Metodik för verksamhets- och informationshanteringsanalyser för att stödja standardbaserade arkitekturer (ISO/TS 22272:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Methodology for enterprise business and information management needs analysis to support standards-based architectures (ISO/TS 22272:2021)

Artikelnummer: STD-80027476

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-02-05

Antal sidor: 84