Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27269:2022

Hälsoinformatik - Internationell patientöversikt (ISO 27269:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27269:2022

Hälsoinformatik - Internationell patientöversikt (ISO 27269:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Den här standarden definierar huvudinnehållet för en patientöversikt som är anpassad för långvarig vård av en patient och samordning av patientens sjukvård. Standarden har specifikt fokus på scenarion med oplanerade länsöverskridande vård och är menad att vara en internationell patientöversikt (eng IPS, International Patient Summary). Däremot fungerar patientöversikten också på planerad vård på både lokal och nationell nivå eftersom innehållet för patientöversikten är så väldefinierat. Syftet med standarden är att tillhandahålla en internationell patientöversikt som omfattar den viktigaste patientinformationen.

Standarden täcker inte processen för datainmatning, datasammanfattning, efterföljande datapresentation, assimilering eller aggregering. Utöver det så täcker inte standarden själva sammanfattningen i patientöversikten, det vill säga skickligheten som resulterar i datasammanfattningen. Ytterligare så innebär inte användning av denna standard direkt teknisk interoperabilitet, denna standard möjliggör endast teknisk interoperabilitet när den implementeras konsekvent.

Målgruppen är till stor del vårdpersonal som skriver patientöversikter, forskare, användare av IT-produkter i vården och upphandlare, men kan också utgöras av andra aktörer.

Detta är den första utgåvan av SS-EN ISO 27269. Standarden ersätter SS-EN 17269:2019.

Fördelar med att använda standarden

Denna standard ska, enligt CEN:s förordning, verkställas i majoriteten av Europas länder. Det innebär att när standarden efterföljs så följer man den gällande standarden i Europa. Standarden underlättar inom internationell vård vilket leder till effektivare och mer pålitlig vård, oberoende av var patienten befinner sig.

Hållbarhet

Denna standard bidrar till FN:s 17 mål för hållbar utveckling på flera vis. Genom att effektivisera och underlätta i vården bidrar standarden till det tredje målet, god hälsa och välbefinnande. På grund av standardens internationella fokus så bidrar standarden till det 17:e målet, genomförande och globalt partnerskap.

Omfattning
This document defines the core data set for a patient summary document that supports continuity of care for a person and coordination of their healthcare. It is specifically aimed at supporting the use case’ scenario for ‘unplanned, cross border care’ and is intended to be an international patient summary (IPS). Whilst the data set is minimal and non-exhaustive, it provides a robust, well-defined core set of data items. The tight focus on this use case also enables the IPS to be used in planned care. This means that both unplanned and planned care can be supported by this data set within local and national contexts, thereby increasing its utility and value.
It uses the European Guideline from the eHN as the initial source for the patient summary requirements, then takes into consideration other international patient summary projects to provide an interoperable data set specification that has global application.
This document provides an abstract definition of a Patient Summary from which derived models are implementable. Due to its nature therefore, readers should be aware that the compliance with this document does not imply automatic technical interoperability; this result, enabled by this document, can be reached with the conformity to standards indicated in the associated technical specification and implementation guides.
This document does not cover the workflow processes of data entry, data collection, data summarization, subsequent data presentation, assimilation, or aggregation. Furthermore, this document does not cover the summarization act itself, i.e. the intelligence/skill/competence that results in the data summarization workflow.
It is not an implementation guide that is concerned with the various technical layers beneath the application layer. Implementation guidance for specifically jurisdictional concerns, e.g. Directives, terminologies, formats, etc., an example is specified in the associated Technical Specification[3].
In particular, rep ...

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27269:2022

Hälsoinformatik - Internationell patientöversikt (ISO 27269:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - International patient summary (ISO 27269:2021)

Artikelnummer: STD-80034510

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-04-04

Antal sidor: 92

Ersätter: SS-EN 17269:2019