Standardutveckling · SIS/TK 399

Ögonskydd

Ögonskydd används i arbetslivet och på fritiden där skador kan uppstå på grund av strålning, värme, vätskor och fasta partiklar. Konsumenter använder ögonskydd till exempel i form av solglasögon eller som skyddsglasögon vid skidåkning och ”gör-det-själv”-arbeten. Standardiseringen av ögonskydd för yrkesverksamhet i Europa har sin grund i direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEC. Direktivet är överfört till svensk lag bland annat genom arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1996:7) och lagen om personlig skyddsutrustning för privatbruk. Standarderna, som kompletterar direktivet, medverkar till att underlätta den fria handeln på Europamarknaden genom att eliminera tekniska handelshinder. Standarderna definierar detaljerade hälso- och säkerhetskrav på ögonskydden vilket ska syfta till att det inträffar färre olyckor och skador. Idag deltar SIS/TK 399 i europeiskt och globalt standardiseringsarbete.

Ögonskydd används i arbetslivet och på fritiden där skador kan uppstå på grund av strålning, värme, vätskor och fasta partiklar. Arbetet omfattar ett brett spektrum av ögonskydd, från olika sorters solglasögon och solskyddsfilter till ansiktsskärmar och visir på skyddshjälmar.

Målet med kommitténs arbete är att:

  • aktivt medverka till att utarbeta standarder för ögonskydd som ger en acceptabel nivå av skydd i förhållande till risken,
  • aktivt påverka utformningen av standarder så att hög kvalitet, funktion och säkerhet tillgodoses,
  • att verka för att standarderna är kända och tillämpas av den svenska marknadens aktörer.

Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för skyddsskärmar för laserarbetsplatser och skyddsglasögon för motorcykel- och mopedförare.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 26 standarder
EN ISO 12609-1, Ögonskydd mot intensiva ljuskällor som används på människor och djur vid kosmetiska och medicinska tillämpningar - Del 1: Produktspecifikation
EN ISO 18527-3, Ögon och ansiktsskydd för sportanvändning - Del 3: Simglasögon
ISO 12312-3, Ögonskydd - Solglasögon och relaterade produkter - Del 3: Solglasögon för aktiv livsstil
ISO 19818, Requirements for eye and face protection against laser radiation
ISO 19734, Ögonskydd för industriellt bruk och andra användningsområden - Vägledning vid val, användning och underhåll
ISO 12609-1, Ögonskydd mot intensiva ljuskällor som används på människor och djur vid kosmetiska och medicinska tillämpningar - Del 1: Produktspecifikation
EN ISO 18527-2, Ögon och ansiktsskydd för sportbruk - Del 2: Ögonskydd för racketsporter
EN ISO 18527-1, Ögon och ansiktsskydd för sportbruk - Del 1: Skidglasögon
EN ISO 16321-3, Ögon- och ansiktsskydd - Del 3: Ytterligare krav på nät
EN ISO 16321-2, Ögon- och ansiktsskydd - Del 2: Ytterligare krav för svetsskydd
EN ISO 16321-1, Ögon- och ansiktsskydd - Del 1: Allmänna krav
EN ISO 18526-4, Ögon och ansiktsskydd - Provningsmetoder - Del 4: Huvudformer
EN ISO 18526-3, Ögon och ansiktsskydd - Provningsmetoder - Del 3: Fysiska och mekaniska egenskaper
EN ISO 18526-2, Ögon och ansiktsskydd - Provningsmetoder - Del 2: Fysiska optiska egenskaper
EN ISO 18526-1, Ögon och ansiktsskydd - Provningsmetoder - Del 1: Geometriska optiska egenskaper
ISO/TR 22463, Patient/client eye protectors for protection against laser/intense light source (ILS) equipment used on humans for cosmetic and medical applications - Guidance for selection and use
ISO 18527-3, Ögon och ansiktsskydd för sportanvändning - Del 3: Simglasögon
ISO 18527-2, Ögon och ansiktsskydd för sportbruk - Del 2: Ögonskydd för racketsporter
ISO 18527-1, Ögon och ansiktsskydd för sportbruk - Del 1: Skidglasögon
ISO 18526-4, Ögon och ansiktsskydd - Provningsmetoder - Del 4: Huvudformer
ISO 18526-3, Ögon och ansiktsskydd - Provningsmetoder - Del 3: Fysiska och mekaniska egenskaper
ISO 18526-2, Ögon och ansiktsskydd - Provningsmetoder - Del 2: Fysiska optiska egenskaper
ISO 18526-1, Ögon och ansiktsskydd - Provningsmetoder - Del 1: Geometriska optiska egenskaper
ISO 16321-3, Ögon- och ansiktsskydd - Del 3: Ytterligare krav på nät
ISO 16321-2, Ögon- och ansiktsskydd - Del 2: Ytterligare krav för svetsskydd
ISO 16321-1, Ögon- och ansiktsskydd - Del 1: Allmänna krav
Visa fler Visa färre
Utgivet 23 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
3M Svenska AB, Gagnef
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Hellberg Safety AB, Stenkullen
Konsumentverket / KO, Karlstad
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Wikmanshyttan Safety AB, Vikmanshyttan
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 94, Personal safety – Personal Protective Equipment
ISO/TC 94/SC 6, Eye protection
ISO/TC 94/SC 6/JWG 1, Joint ISO/TC 94/SC 6-IEC/TC 76 WG: Requirements for eye and face protection against laser radiation
ISO/TC 94/SC 6/WG 1, Definitions
ISO/TC 94/SC 6/WG 2, Test methods
ISO/TC 94/SC 6/WG 3, Sunglasses and related eyewear
ISO/TC 94/SC 6/WG 4, Occupational eye and face protection
ISO/TC 94/SC 6/WG 5, Sports eye and face protection
ISO/TC 94/SC 6/WG 6, ISO 19734 Eye protection for industrial and other uses – Guidance on selection, use and maintenance
CEN/TC 85, Eye-protective equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Skyddsutrustning Huvudskydd


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anette Eriksson

Anette Eriksson
Projektledare
08-55552065
anette.eriksson@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Projektassistent
08-55552175
maria.andersson@sis.se