Standardutveckling · SIS/TK 332

Sjukvårdstextilier

Kommittén utvecklar standarder för patient- och personalkläder, vårdbäddens produkter och brandegenskaper för madrasser. Kommittén arbetar främst med svenska nationella standarder som specificerar krav för produkter och material för sjukvårdstextilier samt tillhörande tillskärningsmönster.

Varför behövs standarder för sjukvårdstextilier?

Kommittén för sjukvårdstextilier arbetar fram både standarder och mönster som kan användas vid upphandling och tillverkning. Genom att ställa krav på produkter och material genom hela användningskedjan uppfylls såväl patient- som personalsäkerhet inom området.

Deltagare i SIS/TK 332 Sjukvårdstextilier erhåller 20% rabatt på till kommittén kopplade tillskärningsmönster och standarder. Rabatten gäller vid telefonbeställning till SIS kundtjänst (08-555 523 10).

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan
Arbetar nu med 3 standarder
SS 8760125, Sjukvårdstextil - Mammabyxa för personal
SS 8760004, Produkter för vårdbäddar - Allmänna bestämmelser - Egenskaper, provning och kontroll
CEN/TS 14237, Textilier för vård- och omsorgsenheter
Utgivet 60 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
Almedahls Alingsås AB, ALINGSÅS
Berendsen Textil Service AB, MALMÖ
Fristads AB/Martinson, Gällstad
Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad
Region Dalarna, Fagersta
Region Kalmar län, Kalmar
Region Norrbotten, Boden
Region Örebro län, ÖREBRO
REGIONSERVICE, Alingsås
RISE IVF AB, Mölndal
Sandryds Handels AB, Kungsbacka
Skånetvätt, Kristianstad
Textilia AB, Örebro
TVNO Textilservice AB, NORRKÖPING
Västra Götalandsregionen Regionkansliet, VÄNERSBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 248/WG 16, Textiles in the healthcare system
CEN/TC 248/WG 17, Hygienic quality of textiles processed in industrial laundries and used in sectors in which it is necessary to contol biocontamination
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Att delta i kommittén

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

3 kommittéer som minimerar luftburen smitta i operationsrummet

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se