Standard Svensk standard · SS 8760035:2017

Sjukvårdstextilier - Draperingsmaterial i flergångsutförande (icke sterila)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760035:2017

Sjukvårdstextilier - Draperingsmaterial i flergångsutförande (icke sterila)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar krav för icke sterila draperingsmaterial i flergångsutförande.


Produkter enligt denna standard är avsedda att användas i patientnära vård, till exempel under patient, när sterilitet inte är nödvändig.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760035:2017

Sjukvårdstextilier - Draperingsmaterial i flergångsutförande (icke sterila)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332

Internationell titel: Health care textiles - Reusable drapes (non sterile)

Artikelnummer: STD-8027846

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-03

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 8760173 , SS 8760174