Standard Swedish standard · SS 8760035:2017

Health care textiles - Reusable drapes (non sterile)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 8760035:2017

Health care textiles - Reusable drapes (non sterile)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Price: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard specificerar krav för icke sterila draperingsmaterial i flergångsutförande.


Produkter enligt denna standard är avsedda att användas i patientnära vård, till exempel under patient, när sterilitet inte är nödvändig.

Subjects

Hospital equipment (11.140)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 8760035:2017

Health care textiles - Reusable drapes (non sterile)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Price: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-8027846

Edition: 1

Approved: 8/3/2017

No of pages: 12

Replaces: SS 8760173 , SS 8760174