Standard Svensk standard · SS 8760025:2014

Sjukvårdstextilier - Draglakan - Specifikationer och krav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760025:2014

Sjukvårdstextilier - Draglakan - Specifikationer och krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger krav och specifikation för draglakan som är avsedd för vårdbäddar. Draglakanet fun-gerar som hjälpmedel vid vändande och förflyttning av patient.
Standarden är avsedd att användas vid konfektionering av draglakan.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760025:2014

Sjukvårdstextilier - Draglakan - Specifikationer och krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332

Internationell titel: Healthcare textiles - Draw sheet - Specifications and requirements

Artikelnummer: STD-101784

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-05-07

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 8760025