Standard Svensk standard · SS 8760004:2005

Produkter för vårdbäddar - Allmänna bestämmelser - Egenskaper, provning och kontroll

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger allmänna krav och provningsmetoder för vårdbäddens komponenter.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332

Internationell titel: Hospital bed products - General requirements - Characteristics, testing and inspection

Artikelnummer: STD-38720

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-02-04

Antal sidor: 8

Ersätter: SS 8760004 , SS 8760004 T1