Standard Svensk standard · SS 8760104

Sjukvårdstextil - Dagskjorta för patient

Status: Gällande

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-13392

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-05-12

Antal sidor: 2