Nyhet · 2022-12-13

Nytt om sjukvårdstextilier

Kommittén för sjukvårdstextilier, SIS/TK 332 arbetar intensivt med att färdigställa flera standarder. Standarden för räddningslakan och madrassöverdrag med evakueringsfunktion (SS 8760039) har nyligen publicerats och revideringen av ytterligare två standarder värmejacka (SS 8760163) och skyddsrock (SS 8760126) för personal närmar sig slutfasen.

Sjukvårdstextilier
Plaggen är just nu ute i regionerna för utprovning för att säkerställa plaggens passform. Utprovningarna görs tillsammans med regionerna; Gävleborg, Halland, Skåne, Västra Götaland och Örebro Län - stort tack till er som medverkar! Personalens värdefulla feedback kommer att samlas in och användas för att eventuellt göra justeringar av plaggen inför publikation av de nya standarderna med tillhörande tillskärningsmönster. Annika Sandell, kommittéordförande för sjukvårdstextilier och Produktchef hos Martinson, menar ”att kunna hänvisa till en standard i exempelvis en upphandling underlättar för leverantören men även för beställaren som ska kunna få jämförbara produkter oavsett leverantör.”

Kommittén kommer under det kommande året även att arbeta med revideringen av Textilhandboken, SIS-TR 11. Denna har tidigare varit en teknisk rapport men då den innehåller flera krav så kommer den efter revideringen publiceras som en standard. Kommittén höll därför tillsammans med SIS ett digitalt informationsmöte där representanter från Sveriges regioner, tillverkare, tvätt- och textilserviceföretag med flera deltog. Det lyftes många bra tankar om vad som ska finnas med i den nya standarden för hantering av sjukvårdstextilier. Det pratades inte bara om textilhantering på tvätterier och inom sjukvården utan även om hanteringen av textilier vid kassaktioner och länken till cirkulär ekonomi. Stort fokus på hållbarhet, framförallt miljökrav, tvättmetoder samt kemikalier.

Utöver Textilhandboken finns ytterligare standardarbeten som drar igång 2023. En revidering av mammabyxan (SS 8760125) och en helt ny, standard för mammablus ska utvecklas. Vi arbetar parallellt med ett flertal standarder i månadsvisa projektgruppsmöten. ”Vår kommitté har gett ut nästan 60 olika standarder och det pågår ständigt ett arbete med att revidera befintliga men även att skapa nya standarder där vi gemensamt ser ett behov”, berättar Annika Sandell, TK ordförande och Produktchef hos Martinson.

Är du intresserad och vill vara med i arbetet, är du varmt välkommen att höra av dig till projektledningen, Ulrike Ryll, PhD.