Standard Svensk standard · SS 8760039:2022

Sjukvårdstextilier - Räddningslakan och madrassöverdrag med evakueringsfunktion

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760039:2022

Sjukvårdstextilier - Räddningslakan och madrassöverdrag med evakueringsfunktion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Längre ned på sidan har du möjlighet att lämna synpunkter på standarden.

Detta innebär standarden

Denna standard anger krav på räddningslakan och madrassöverdrag avsedda att användas vid evakuering av sängbunden patient genom att släpa ut patienten ur byggnaden. Produkterna är inte avsedda för att bära en patient. Målgruppen för denna standard är tillverkare av räddningslakan och madrassöverdrag.  

Det här är den tredje utgåvan av SS 8760039 som upphäver SS 8760039:2012. De huvudsakliga förändringarna mellan utgåvorna är:

  • ett förtydligande av funktionsprovningen
  • en ny metod för provning av dragstyrkeegenskaper hos draghandtag
  • språklig uppdatering av texten.

Fördelar med standarden

Tillämpning av standarden säkerställa att produkterna räddningslakan och madrassöverdrag är designade så att dem underlättar vid evakuering av sängbunden patient och möjliggör även att en person ensam kan evakuera en patient. Standarden kan bidra till God hälsa och välbefinnande, det tredje av FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Detta eftersom standarden är till för att underlätta vid evakuering och kan leda till att rädda liv i fall av olyckor.

Tyck till om standarden

Nedan knapp tar dig till ett formulär där du har möjlighet att lämna synpunkter på denna standard. Vi är tacksamma för all input från användare, så att vi bättre kan förstå behoven och tillgodose dem.

Om du vill ha direkt återkoppling, vänligen kontakta SIS projektledare. Kontaktuppgifter finns på ansvarig kommittés webbsida.

Lämna synpunkter

Omfattning
I detta dokument anges krav på produkterna räddningslakan och madrassöverdrag med
evakueringsfunktion, avsedda att användas vid evakuering av sängbunden patient. Produkterna är inte
avsedda för att bära en patient utan för att släpa ut patienten ur byggnaden.
Anmärkning: I detta dokument används termen produkterna för att avse de två produkterna räddningslakan och
madrassöverdrag med evakueringsfunktion.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760039:2022

Sjukvårdstextilier - Räddningslakan och madrassöverdrag med evakueringsfunktion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332

Internationell titel: Health care textiles - Rescue sheet and mattress cover with evacuation function

Artikelnummer: STD-80039518

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-11-22

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 8760039:2012