Standardutveckling · SIS/TK 620

Genomik och precisionsmedicin

Sverige har en respekterad ställning inom internationell standardisering baserad på kompetens, rättvisa och opartiskhet. När det internationella samfundet nu står inför att snabbt ta upp nya DNA sekvenseringsmetoder och riktade behandlingar i vården riktas blickarna åter mot Sverige för att med fack-kunskap och rättvisa sammanställa bästa praxis för provtagning, testning, tolkning och beslutsstöd. Vi söker ständigt fler deltagare för att få en bred kompetens inom gruppen, hör av dej så berättar vi mer.

Kommittén har ambitionen att ta ett helhetsgrepp på standardiseringsbehovet inom genomik och precisionsmedicin genom att arbeta både med laboratorieanalytik och med informatik.

Kommitten deltar även i CENs fokusgrupp kring Organ on chip, vilket är ett nytt och spännande standardiseringsområde.

Området kommitten aretar med är relativt nytt inom den svenska, europeiska och internationella standardiseringen (SIS, CEN och ISO). Det finns anledning att tro att den svenska kommittén har utsikter att tillföra det internationella standardiseringsarbetet unika kompetenser, genom det svenska kunskaps- och samverkansperspektivet.

Arbetet ger tillfälle att samverka med de internationella organisationer som också deltar i standardiseringen för att ta till vara synergier. Kommitténs arbete kommer att ge svensk forskning, sjukvård och företag möjligheter att påverka och dra nytta av internationella standarder, vilket kommer att leda till snabbare och mer omfattande upptag av genomik och precisionsmedicin med de vinster i patientnytta, hälsoekonomi, och högteknologiska arbetstillfällen det medför.

Alla organisationer som arbetar inom områdena är välkomna att delta i arbetet och får därmed vara del av den internationella standardiseringen inom genomik, precisionsmedicin samt de som arbetar med organ on chip.

Vill du veta mer eller delta i standardiseringsarbetet inom genomik, precisionsmedicin och organ on chip, är du välkommen att kontakta projektledningen för mer information,

 

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Arbetar nu med 21 standarder
ISO 20688-2, Biotechnology — Nucleic acid synthesis — Part 2: General definitions and requirements for the production and quality control of synthesized gene fragment, gene, and genome
ISO/TR 3985, Biotechnology - Data Publication - Preliminary Considerations and Concepts
ISO 24479, Biotechnology — Minimum requirements for cellular morphological analysis — Image capture, image processing, and morphometry
ISO/TS 9491, Biotechnology — Recommendations and requirements for predictive computational models in personalized medicine research — Part 1: Guidelines for constructing, verifying and validating models
ISO 8472-1, Biotechnology — Data interoperability for Stem Cell — Part 1: Framework
ISO/TS 8376, Genomics Informatics -Requirements for Interoperable Systems for Genomic Surveillance
ISO 4454, Biotechnology — Minimum requirements for optical signal measurements in photometric methods for biological samples
ISO 24480, Biotechnology — Validation of Database used for nucleotide sequence evaluation
ISO 20397-3, Biotechnology — Massively parallel sequencing — Part 3: General requirements and guidance for metagenomics
ISO 8934, Biotechnology — General considerations and requirements for cell viability analytical methods — Part 1: Mammalian cells
ISO/TS 4424, ISO/PWI TS 4425 Genomics Informatics — Data elements and their metadata for describing the microsatellite instability (MSI) information of clinical massive parallel DNA sequencing
ISO 8472-2, Biotechnology — Data interoperability for stem cell data — Part 2: Key characteristics of stem cell data
ISO 8472-3, Biotechnology — Data interoperability for stem cell data — Part 3: Schema of the database structure
ISO 16921-1, Biotechnology — Gene delivery systems — Part 1: Vocabulary
ISO 16921-2, Biotechnology — Gene delivery systems — Part 2: Guide for methods for the qualification of viral vectors
ISO/TS 20853, Biotechnology — Bioprocessing — General requirements for the bacteriophage preparation for therapeutic use
ISO/TS 9491-1, Biotechnology — Predictive computational models in personalized medicine research — Part 1: Constructing, verifying and validating models
ISO/TS 9491-2, Biotechnology — Predictive computational models in personalized medicine research — Part 2: Part 2: Guidelines for implementing computational models in clinical integrated decision support systems
ISO 24031, Biotechnology — Data interoperability for stem cell data — Part 2: Key characteristics of stem cell data
ISO 23494-2, Biotechnology — Provenance information model for biological material and data — Part 2: Common Provenance Model
ISO 21085, Biotechnology — General requirements for the measurement of ultra-low concentration samples of target nucleic acid sequences
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 3 standarder
Deltagare 8 företag och organisationer
AstraZeneca AB, Mölndal
Biobank Sverige, Uppsala
Genomic Medicine Sweden - GMS, Kristianstad
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Oncodia AB, Uppsala
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Roche Diagnostics Scandinavia AB, Solna
TATAA Biocenter AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 215/SC 1, Genomics Informatics
ISO/TC 215/SC 1/WG 1, Genomics data sharing
ISO/TC 276, Biotechnology
ISO/TC 276/WG 3, Analytical methods
ISO/TC 276/WG 4, Bioprocessing
ISO/TC 276/WG 5, Data processing and integration
SECT/FG OOC, CEN-CLC/FG on Organ-On-Chip
SECT/FG OOC/WG 1, Terminology, ecosystem, interdependencies
SECT/FG OOC/WG 2, Biosciences
SECT/FG OOC/WG 3, Engineering
SECT/FG OOC/WG 4, Experimental design and data management
SECT/FG OOC/WG 5, User perspective and regulatory, legal and ethical aspects
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Standarder stärker Sveriges förutsättningar inom Life Science området

SIS Webbinarium

Hälsa, vård och omsorg – Varför standardisera?

Christer Ericsson, CSO på företaget iCellate och ordförande i TK 620 pratar med sektionschef Sarah Sim om ett nytt hett standardiseringsområde, Genomik och precisionsmedicin (ca 1tim 22 min in i webinaret)

Del 2 –  Patientsäkerhet, lagkrav och nya initiativ.


Sammanfattning hösten 2022 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2022(pdf).

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se