Standardutveckling · SIS/TK 620

Genomik och precisionsmedicin

För att Sverige ska kunna ha den framstående position som beskrivs i regeringens life science-strategi är det av stor vikt att bevaka, delta och även leda internationell standardisering som pågår inom genetik, molekylärbiologi och bioteknik. Utvecklingen inom life science går mycket snabbt och som ett resultat av nya tekniker och innovationer formas idag framtidens diagnostik och behandlingsmetoder. Detta har även varit mycket tydligt under coronapandemin.

Nu har en ny teknisk kommitté som ska delta i ISO’s arbete inom bioteknologi och genomisk informatik startats. Detta kommer att öka förutsättningen för svenska intressenter att påverka internationella standarder vad gäller forskning, vård och industri.

Utvecklingen inom genetik, biomarkörer och fenotypning som verktyg för precisionsmedicin är en förutsättning för rätt behandling, i rätt tid och för rätt person, samt för att kunna förebygga ohälsa.

Alla organisationer som arbetar inom detta område är välkomna att delta i arbetet och får därmed vara en del av den internationella standardiseringen inom genomik och precisionsmedicin.

Vill du veta mer eller delta i standardiseringsarbetet är du välkommen att kontakta Lena Morgan eller Jenny Vesterberg för mer information,


Den 4 februari 2021 hölls den andra av 2 webinar om Hälsa, Vård och Omsorg - Patientsäkerhet, lagkrav och nya initiativ. Missade du det kan du ta del av det här.

Olika verksamheter inom sektorn är med att forma framtidens standarder inom hälsa, vård och omsorg och detta webinar berättar de hur de arbetar med standardisering samt hur deras engagemang har gjort skillnad för ökad patientsäkerhet, kvalitet, kostnadseffektivitet och samhällsnytta.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
ISO 23033, Biotechnology — Analytical methods — General guidelines for the characterization and testing of cellular therapeutic products
ISO/TS 23565, Biotechnology — Bioprocessing — General requirements and considerations for equipment systems used in manufacturing of cellular therapeutic products
ISO 20397-1, Biotechnology — General Requirements for Massive Parallel Sequencing — Part 1: Part 1: Nucleic acid and library preparation
ISO 24190, Biotechnology - General Requirements for Massive Parallel Sequencing - Part 1: Part 1: Nucleic acid and library preparation
ISO 23511, Biotechnology — General requirements for cell line authentication
ISO 20399, Biotechnology — Ancillary materials present during the production of cellular therapeutic products
ISO 20688-2, Biotechnology — Nucleic acid synthesis — Part 2: General definitions and requirements for the production and quality control of synthesized gene fragment, gene, and genome
ISO/TR 3985, Biotechnology - Data Publication - Preliminary Considerations and Concepts
ISO 5058-1, Biotechnology — Genome Editing — Part 1: Terminology
ISO 24421, Biotechnology — Minimum requirements for optical signal measurements in photometric methods for biological samples
ISO/TS 4425, ISO/PWI TS 4425 Genomics Informatics — Data elements and their metadata for describing the microsatellite instability (MSI) information of clinical massive parallel DNA sequencing
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
Biobank Sverige, Uppsala
Genomics Medicine Sweden - GMS, Kristianstad
Icellate Medical AB, Solna
Oncodia AB, UPPSALA
RISE AB, Borås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 215/SC 1, Genomics Informatics
ISO/TC 215/SC 1/WG 1, Genomics data sharing
ISO/TC 276, Biotechnology
ISO/TC 276/WG 1, Terminology
ISO/TC 276/WG 3, Analytical methods
ISO/TC 276/WG 4, Bioprocessing
ISO/TC 276/WG 5, Data processing and integration
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Standarder stärker Sveriges förutsättningar inom Life Science området

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se