Standardutveckling · SIS/TK 620

Genomik och precisionsmedicin

För att Sverige ska kunna ha den framstående position som beskrivs i regeringens life science-strategi är det av stor vikt att bevaka, delta och även leda internationell standardisering som pågår inom genetik, molekylärbiologi och bioteknik. Utvecklingen inom life science går mycket snabbt och som ett resultat av nya tekniker och innovationer formas idag framtidens diagnostik och behandlingsmetoder. Detta har även varit mycket tydligt under coronapandemin.

Nu har en ny teknisk kommitté som ska delta i ISO’s arbete inom bioteknologi och genomisk informatik startats. Detta kommer att öka förutsättningen för svenska intressenter att påverka internationella standarder vad gäller forskning, vård och industri.

Utvecklingen inom genetik, biomarkörer och fenotypning som verktyg för precisionsmedicin är en förutsättning för rätt behandling, i rätt tid och för rätt person, samt för att kunna förebygga ohälsa.

Alla organisationer som arbetar inom detta område är välkomna att delta i arbetet och får därmed vara en del av den internationella standardiseringen inom genomik och precisionsmedicin.

Vill du veta mer eller delta i standardiseringsarbetet är du välkommen att kontakta Lena Morgan eller Jenny Vesterberg för mer information,

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 8 standarder
ISO 23033, Biotechnology — Analytical methods — General guidelines for the characterization and testing of cellular therapeutic products
ISO 20397-1, Biotechnology — General Requirements for Massive Parallel Sequencing — Part 1: Part 1: Nucleic acid and library preparation
ISO 24190, Biotechnology - General Requirements for Massive Parallel Sequencing - Part 1: Part 1: Nucleic acid and library preparation
ISO 23511, Biotechnology — General requirements for cell line authentication
ISO 20397-2, Biotechnology - General requirements for massive parallel sequencing - Part 2: Methods to evaluate the quality of sequencing data
ISO 20399, Biotechnology — Ancillary materials present during the production of cellular therapeutic products
ISO 20688-2, Biotechnology — Nucleic acid synthesis — Part 2: General definitions and requirements for the production and quality control of synthesized gene fragment, gene, and genome
ISO 5058-1, Biotechnology — Genome Editing — Part 1: Terminology
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
Biobank Sverige, Uppsala
Genomics Medicine Sweden - GMS, Kristianstad
Icellate Medical AB, SOLNA
Oncodia AB, UPPSALA
RISE AB, Borås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 215/SC 1, Genomics Informatics
ISO/TC 215/SC 1/WG 1, Genomics data sharing
ISO/TC 276, Biotechnology
ISO/TC 276/WG 1, Terminology
ISO/TC 276/WG 3, Analytical methods
ISO/TC 276/WG 4, Bioprocessing
ISO/TC 276/WG 5, Data processing and integration
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se