Standardutveckling · SIS/TK 620

Genomik och precisionsmedicin

Sverige har en respekterad ställning inom internationell standardisering baserad på kompetens, rättvisa och opartiskhet. När det internationella samfundet nu står inför att snabbt ta upp nya DNA sekvenseringsmetoder och riktade behandlingar i vården riktas blickarna åter mot Sverige för att med fack-kunskap och rättvisa sammanställa bästa praxis för provtagning, testning, tolkning och beslutsstöd. Vi söker ständigt fler deltagare för att få en bred kompetens inom gruppen, hör av dej så berättar vi mer.

Kommittén har ambitionen att ta ett helhetsgrepp på standardiseringsbehovet inom genomik och precisionsmedicin genom att arbeta både med laboratorieanalytik och med informatik.

Kommitten deltar även i CENs fokusgrupp kring Organ on chip, vilket är ett nytt och spännande standardiseringsområde.

Området kommitten aretar med är relativt nytt inom den svenska, europeiska och internationella standardiseringen (SIS, CEN och ISO). Det finns anledning att tro att den svenska kommittén har utsikter att tillföra det internationella standardiseringsarbetet unika kompetenser, genom det svenska kunskaps- och samverkansperspektivet.

Arbetet ger tillfälle att samverka med de internationella organisationer som också deltar i standardiseringen för att ta till vara synergier. Kommitténs arbete kommer att ge svensk forskning, sjukvård och företag möjligheter att påverka och dra nytta av internationella standarder, vilket kommer att leda till snabbare och mer omfattande upptag av genomik och precisionsmedicin med de vinster i patientnytta, hälsoekonomi, och högteknologiska arbetstillfällen det medför.

Alla organisationer som arbetar inom områdena är välkomna att delta i arbetet och får därmed vara del av den internationella standardiseringen inom genomik, precisionsmedicin samt de som arbetar med organ on chip.

Vill du veta mer eller delta i standardiseringsarbetet inom genomik, precisionsmedicin och organ on chip, är du välkommen att kontakta projektledningen för mer information,

 

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Nyheter
Utgivet 3 standarder
Deltagare 8 företag och organisationer
AstraZeneca AB, Mölndal
Biobank Sverige, Uppsala
Genomic Medicine Sweden - GMS, Kristianstad
Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyd
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Oncodia AB, Uppsala
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
TATAA Biocenter AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 215/SC 1, Genomics Informatics
ISO/TC 215/SC 1/WG 1, Genomics data sharing
ISO/TC 276, Biotechnology
ISO/TC 276/SC 1, Analytical methods
ISO/TC 276/WG 3, Analytical methods
ISO/TC 276/WG 4, Bioprocessing for cells and related entities
ISO/TC 276/WG 5, Data processing and integration
SECT/FG OOC, CEN-CLC/FG on Organ-On-Chip
SECT/FG OOC/WG 1, Terminology, ecosystem, interdependencies
SECT/FG OOC/WG 2, Biosciences
SECT/FG OOC/WG 3, Engineering
SECT/FG OOC/WG 4, Experimental design and data management
SECT/FG OOC/WG 5, User perspective and regulatory, legal and ethical aspects
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Standarder stärker Sveriges förutsättningar inom Life Science området

SIS Webbinarium

Hälsa, vård och omsorg – Varför standardisera?

Christer Ericsson, CSO på företaget iCellate och ordförande i TK 620 pratar med sektionschef Sarah Sim om ett nytt hett standardiseringsområde, Genomik och precisionsmedicin (ca 1tim 22 min in i webinaret)

Del 2 –  Patientsäkerhet, lagkrav och nya initiativ.


Sammanfattning för 2023 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2023(pdf).

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se