Nyhet · 2021-02-09

Standardisering ska stärka Sveriges ställning inom life science-industrin

Utvecklingen inom life science går i snabb takt och tack vare nya innovationer formas i dag framtidens diagnostik och behandlingsmetoder. Svenska institutet för standarder, SIS, har startat en ny standardiseringskommitté som ska öka Sveriges förutsättningar att verka inom området.

Text: Anna Bjuhr

Sarah sim, sektionschef för Vård och Omsorg på SIS, sitter i en färgstark och välbelyst lokal.

Sarah Sim, sektionschef vård och omsorg, SIS. Foto: Adrian Beck

En del i SIS uppdrag är att verka för att öka det svenska inflytandet i internationella samarbeten och att standarder sprids och tillämpas i Sverige. SIS nya standardiseringskommitté Genomik och precisionsmedicin ska delta i International Organization for Standardization, ISO, och dess arbete inom bioteknologi och genomisk informatik.

SIS kommitté kommer därmed hantera kvalitetssäkring av analyser, processer och data, och där exempel på standardiseringsområden är cellkarakterisering, DNA sekvensering, bioprocessning och genomisk informatik.

– Det finns ett behov bland våra experter och intressenter att ta ett helhetsgrepp kring det här området och därför tar vi nu initiativet och startar en ny kommitté. På så sätt kan vi samordna standardiseringsarbetet inom genomisk informatik och bioteknologi för att ge våra deltagande experter möjligheten att kunna vara med och påverka ett expansivt och viktigt område för svensk hälso- och sjukvård, säger Sarah Sim, sektionschef vård och omsorg, SIS.

Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Sarah Sim berättar att den nya kommitténs arbete kommer att öka förutsättningen för svenska intressenter att påverka internationella standarder vad gäller forskning, vård och industri:

– Asien har tydligt förstått värdet av standardisering inom bioteknologi och genomisk informatik. De tar många initiativ och leder arbeten inom fältet. Här finns möjlighet för Sverige att vara med i matchen genom att bevaka, delta i och leda internationell standardisering.

Viktigt att vara med och påverka

Christer Ericsson arbetar som vetenskaplig chef på det medicintekniska bolaget iCellate som utvecklar produkter inom cancerdiagnostik och individuell cancerbehandling. Han betonar hur viktigt standarder är i bolagets arbete.

– Vi måste bland annat säkerställa att vi bevarar information om patienternas cancersjukdom som finns i deras prover och tolkar den på allra bästa sätt. Här använder vi oss av olika standarder för att ha bästa möjliga gemensamma bas att arbeta utifrån. Ibland saknas det standarder inom ett visst område och ibland upplever vi att standarder inte motsvarar relevanta krav, säger Christer Ericsson och tillägger:

– Är man inte med och påverkar de standarder som tas fram har man heller inte möjlighet att säkerställa att de är kvalitetssäkrade ur det egna bolagets perspektiv eller att de är anpassade för den svenska och europeiska marknaden. Därför är det så viktigt och bra att möjligheten finns att vara med i arbetet med att utveckla standarder.

En bredd av olika kompetenser

Tack vare att SIS kommittéer alltid eftersträvar en bredd av olika kompetenser och erfarenheter – allt från representanter inom forskning och sjukvård till patientföreningar och biotechföretag – så kan man bidra till att skapa en obruten kedja av standarder. Från klinisk prövning till kommersialisering.

– Ju större bredd i kompetens, desto mer säkra kan vi vara att standarden håller hög kvalitet och har tagit hänsyn till alla aspekter i kedjan. Vi välkomnar fler organisationer som arbetar inom detta område att delta i och få vara en del av den internationella standardiseringen inom genomik och precisionsmedicin, avslutar Sarah Sim.

Fakta 

SIS sektion för hälsa, vård och omsorg arbetar specifikt med standardisering inom bland annat laboratoriemedicin, medicinteknik och in vitro-diagnostik.

Läs mer om SIS nya kommitté för genomik och precisionsmedicin


SIS kommitté för genomik och precisionsmedicin

För att Sverige ska kunna ha den framstående position som beskrivs i regeringens life science-strategi är det av stor vikt att bevaka, delta och även leda internationell standardisering som pågår inom genetik, molekylärbiologi och bioteknik. 

Läs mer om kommitténs arbete