Standardutveckling · SIS/TK 402

Skyddskläder

Skyddskläder behövs i många yrken från arbeten i kylrum till brandbekämpning. Andra exempel är skyddskläder för god synbarhet vid vägarbeten, för kemikalieskydd liksom överlevnadsdräkter och dykardräkter för marin miljö och för olika typer av sportutövning. Den svenska kommitténs syfte är att bevaka och påverka fortsatt utveckling av både europeiska harmoniserade standarder inom området och internationella standarder.

Kommittén arbetar både med standarder för yrkesbruk, som varselkläder, kemskydd, knäskydd och liknande, och skydd för fritidsbruk, som sportskydd och flytvästar. Standarderna som utarbetas inom kommittén används vid typprovning och CE-märkning enligt PPE förordningen om personlig skyddsutrustning.

Sverige är globalt sett en ledande aktör inom skyddsklädessegmentet och vi lämnar därför viktiga bidrag vid utarbetandet av dessa standarder så att skyddsfunktionerna blir säkra och samtidigt tar till vara svenska intressen.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 71 standarder
EN 13138-1, Flythjälpmedel för simutbildning - Del 1: Flythjälpmedel att bäras på kroppen - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 13138-2, Flythjälpmedel för simutbildning - Del 2: Krav och testmetoder för hållna flythjälpmedel
EN 13138-3, Flythjälpmedel för simutbildning - Del 3: Burna flythjälpmedel, simsäten - Säkerhetsföreskrifter och provningsmetoder
ISO 11611, Skyddskläder för användning vid svetsarbete och likartat arbete
EN ISO 11611, Skyddskläder för användning vid svetsarbete och likartat arbete
EN ISO 17491-4, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av stänk (stänkprovning)
ISO 17491-4, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av stänk
EN 17487, Skyddskläder - Skyddskläder behandlade med permetrin för skydd mot fästingbett
ISO 13997, Protective clothing - Mechanical properties - Determination of resistance to cutting by sharp objects
ISO 20384, Medicinska klänningar, kirurgiska draperier och skyddsutrustning - Krav på prestanda, prestanda och testmetoder
ISO 6942, Skyddskläder - Skydd mot hetta och brand - Provningsmetod: Utvärdering av material och materialkombinationer som exponeras för en källa med strålningsvärme
EN ISO 11610, Skyddskläder - Terminologi
EN ISO 6942, Skyddskläder - Skydd mot hetta och brand - Provningsmetod: Utvärdering av material och materialkombinationer som exponeras för en källa med strålningsvärme
EN ISO 13506-1, Skyddskläder mot hetta och flamma - Del 1: Provningsmetoder för plagg - Förutsägelse av brännskador med hjälp av en instrumenterad docka
ISO 23616, Rengöring, inspektion och reparation av brandmäns personliga skyddsutrustning (PPE)
EN 14404-1, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 1: Testmetoder
EN 14404-2, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 2: Krav på bärbara knäskydd (typ 1)
EN 14404-3, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 3: Krav på kombinationen av knäskydd och plagg (typ 2)
EN 14404-4, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 4: Krav på kombinationen av kompatibla knäskydd och kläder (typ 2)
EN 14404-5, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 5: Krav på knämattor (typ 3)
EN 14404-6, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 6: Krav på produkter för knästående arbete (typ 4)
ISO 23762, Skyddskläder - Kläder med hög synbarhet för medel- och lågriskmiljöer - Provningsmetoder och krav
EN 1621-4, Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister - Del 4: Uppblåsbara kroppsskydd för motorcyklister - Krav och provningsmetoder
ISO/TS 20141, Vägledning för kompatibilitet av PPE
ISO 24588, Skyddskläder - Skyddande kläder för användning mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära medel (CBRN) - Klassificering, prestandakrav och provningsmetoder
EN ISO 13688:2013/A1, Skyddskläder - Allmänna fordringar - Tillägg 1
EN , Skyddshandskar för frisörer - Krav och provningsmetoder
EN 17673, Skyddskläder — Skydd mot hetta och flamma — Krav och testmetoder för plagg med integrerade smarta textilier och icke-textilelement
EN ISO 15027-3, Sjödräkter - Del 3: Provningsmetoder
EN ISO 15027-2, Sjödräkter - Del 2: Räddningsdräkter för nödläge, säkerhetskrav
EN ISO 15027-1, Sjödräkter - Del 1: Arbetsdräkter, säkerhetskrav
ISO 24231, Skyddskläder - Skydd mot regn - Provningsmetod för regntäthet vid högt fallande regndroppar
ISO 24232, Skyddskläder - Skydd mot regn - Provningsmetod för material och sömmar på regnkläder
ISO 11999-9, PPE for firefighters - Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of exposure to high levels of heat and/or flame while fighting fires occurring in structures - Part 9: Fire hoods
ISO 13506-1, Skyddskläder mot hetta och flamma - Del 1: Provningsmetoder för plagg - Förutsägelse av brännskador med hjälp av en instrumenterad docka
ISO 13506-2, Skyddskläder mot hetta och flamma - Del 2: Förutsägelse av brännskador - Krav på beräkning och provningsfall
ISO 15384:2018/Amd 1, Skyddskläder för brandmän - Provningsmetoder och prestandakrav för kläder för skogsbrandbekämpning
EN ISO 13506-2, Skyddskläder mot hetta och flamma - Del 2: Förutsägelse av brännskador - Krav på beräkning och provningsfall
EN 13911, Skyddskläder för brandmän - Fordringar och provningsmetoder för huvor för brandmän
EN ISO 24231, Skyddskläder - Skydd mot regn - Provningsmetod för regntäthet hos färdiga plagg
EN ISO 24232, Skyddskläder - Skydd mot regn - Provningsmetod för material och sömmar på regnkläder
ISO 23407, Skyddshandskar mot termiska risker
ISO 11610, Skyddskläder - Terminologi
EN 659, Skyddshandskar för brandmän
EN 12477, Skyddshandskar för svetsare
EN ISO 18889, Skyddshandskar vid användning av bekämpningsmedel - Funktionskrav
EN 1621-5, Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister - Del 5: Elektroniskt aktiverade uppblåsbara skydd för motorcyklister - Krav och testmetod
EN ISO 15384:2020/A1, Skyddskläder för brandmän - Provningsmetoder och prestandakrav för kläder för skogsbrandbekämpning - Tillägg 1
EN 1073-3, Skyddskläder mot fasta luftburna partiklar inklusive radioaktiv förorening - Del 3: Krav och provningsmetoder för skyddsdräkt med kemikalieskydd i kombination med drivna filtreringsanordningar som skyddar kroppen och andningsorganen
EN 14058:2017/A1, Skyddskläder - Plagg till skydd i kalla miljöer
EN 469:2020/A1, Skyddskläder för brandmän - Funktionskrav för skyddskläder vid brandbekämpning
EN 407:2020/A1, Skyddshandskar mot termiska risker
ISO 374-6, Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 6: Skyddshandskar för frisörer
ISO 22615, Protective clothing — Performance requirements and test methods for protective clothing against infective agents
EN ISO 22615, Protective clothing — Performance requirements and test methods for protective clothing against infective agents
ISO 16602-1, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 1: General
ISO 16602-2, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 2: Physical test methods, classification and requirements
ISO 16602-3, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 3: Chemical test methods, classification and requirements
ISO 16602-4, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 4: Design
ISO 16602-5, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 5: Whole suit test methods, classification and requirements
ISO 16602-6, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance requirements — Part 6: Guidance for selection, use, care and maintenance
ISO 6529, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier - Bestämning av motstånd mot permeation av vätskor och gaser hos material för skyddskläder
ISO 11999-10, PPE for firefighters — Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of exposure to high levels of heat and/or flame while fighting fires occurring in structures — Part 10: Part 10 Respiratory Protective Device (RPD)
ISO 5056-1, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 1: General
ISO 5056-2, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 2: Compatibility
ISO 5056-3, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 3: Clothing
ISO 5056-4, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 4: Gloves
ISO 5056-5, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 5: Headwear
ISO 5056-6, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 6: Footwear
ISO 5056-7, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 7: Face and eye protection
ISO 5056-8, Personal protective equipment for firefighters undertaking specific rescue activities (Surface Water and Unstable Surface rescue) — Part 8: Hearing protection
Visa fler Visa färre
Utgivet 144 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 14 arbetsgrupper
SIS/TK 402/AG 01, Skyddskläder - Allmänna krav
SIS/TK 402/AG 02, Skydd mot hetta och flamma
SIS/TK 402/AG 03, Skydd mot kemikalier, mikrobiologisk smitta och "CBRN"
SIS/TK 402/AG 04, Skydd mot regn, kyla och dåligt väder
SIS/TK 402/AG 05, Skydd mot mekaniska faror
SIS/TK 402/AG 06, Flytvästar
SIS/TK 402/AG 07, Varselkläder
SIS/TK 402/AG 08, Skyddshandskar
SIS/TK 402/AG 09, MC -skydd
SIS/TK 402/AG 10, Simhjälpmedel
SIS/TK 402/AG 11, Sport- och fritidsskydd
SIS/TK 402/AG 12, Dykardräkter
SIS/TK 402/AG 13, Permeationsprovning generellt (Joint mellan kemskydd och handskar)
SIS/TK 402/AG 15, Skyddsutrustning för brandmän
Visa fler Visa färre
Deltagare 38 företag och organisationer
AB Blåkläder, SVENLJUNGA
Ansell Protective Solutions AB, MALMÖ
Arbetsmiljöverket, SOLNA
Baltic Safety Products AB, ÄLGARÅS
Ejendals AB, LEKSAND
Elis Design & Supply Chain Centre AB, HISINGS BACKA
Engtex AB, ULRICEHAMN
Fristads AB, BORÅS
Försvarets Materielverk FMV, STOCKHOLM
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, STOCKHOLM
Guide Gloves AB, UPPLANDS VÄSBY
Hestra Job AB, HESTRA
Hultafors Group AB, DANDERYD
Husqvarna AB, HUSKVARNA
Jula AB, SKARA
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Nordic Forestry Equipment AB, FALUN
Polismyndigheten, Stockholm
Procurator AB, MALMÖ
Reflectil Sverige AB, KUNGÄLV
Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister, BORLÄNGE
RISE AB, Borås
RISE IVF AB, Borås
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, UMEÅ
SDBC Motor AB, TRANÅS
SI TECH AB, BRASTAD
SIS Swedish Institute for Standards, Stockholm
Swedol AB, TYRESÖ
Swedol AB (publ), HISINGS BACKA
Svenska institutet för standarder, STOCKHOLM
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 19, NYKÖPING
Taiga AB, VARBERG
Tranemo Textil AB, TRANEMO
TST Sweden AB, BORÅS
Würth Modyf AS, HAGAN
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 55 internationella kommittéer
ISO/TC 188/SC 1, Personal safety equipment
ISO/TC 94/SC 13, Protective clothing
ISO/TC 94/SC 14, Firefighters' personal equipment
CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets
SIS/TK 402/AG 01, Skyddskläder - Allmänna krav:

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 1, General requirements for protective clothing

ISO/TC 94/SC 13, Protective clothing

ISO/TC 94/SC 13/WG 1, General properties

SIS/TK 402/AG 02, Skydd mot hetta och flamma:

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 2, Resistance to heat and fire of protective clothing

ISO/TC 94/SC 13, Protective clothing

ISO/TC 94/SC 13/WG 2, Protective clothing against heat and flame

SIS/TK 402/AG 03, Skydd mot kemikalier, mikrobiologisk smitta och "CBRN":

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 3, Protective clothing against chemicals, infective agents and radioactive contamination

ISO/TC 94/SC 13, Protective clothing

ISO/TC 94/SC 13/WG 3, Protective clothing against chemicals agents

ISO/TC 94/SC 13/WG 6, Protective clothing against hazardous biological agents

ISO/TC 94/SC 14/JWG 1, Joint ISO/TC 94/SC 14 - ISO/TC 94/SC 13 WG: Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN)

SIS/TK 402/AG 04, Skydd mot regn, kyla och dåligt väder:

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 4, Protective clothing against foul weather, wind and cold

ISO/TC 94/SC 13/WG 1, General properties

SIS/TK 402/AG 05, Skydd mot mekaniska faror:

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 5, Resistance to mechanical impact of protective clothing

ISO/TC 94/SC 13, Protective clothing

ISO/TC 94/SC 13/WG 5, Protective clothing against mechanical action

SIS/TK 402/AG 06, Flytvästar:

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 6, Lifejackets

ISO/TC 188/SC 1, Personal safety equipment

SIS/TK 402/AG 07, Varselkläder:

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 7, Visibility clothing and accessories

ISO/TC 94/SC 13, Protective clothing

ISO/TC 94/SC 13/WG 1, General properties

SIS/TK 402/AG 08, Skyddshandskar:

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 8, Protective gloves

ISO/TC 94/SC 13, Protective clothing

ISO/TC 94/SC 13/WG 8, Standardization for protective gloves

SIS/TK 402/AG 09, MC -skydd:

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 9, Motorcycle rider protective clothing

SIS/TK 402/AG 10, Simhjälpmedel:

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 10, Buoyant aids for swimming instruction

SIS/TK 402/AG 11, Sport- och fritidsskydd:

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 11, Body protection for sports

ISO/TC 94/SC 13, Protective clothing

ISO/TC 94/SC 13/WG 11, Body & hand protection for snowboarding

SIS/TK 402/AG 12, Dykardräkter:

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 12, Diving suits

SIS/TK 402/AG 13, Permeationsprovning generellt (Joint mellan kemskydd och handskar):

CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

CEN/TC 162/WG 13, Joint Working Group between CEN/TC 162 and CEN/TC 161 - Test methods for permeation of chemicals through materials for protective footwear, gloves and clothing

SIS/TK 402/AG 15, Skyddsutrustning för brandmän:

ISO/TC 94/SC 14, Firefighters' personal equipment

ISO/TC 94/SC 14/JWG 1, Joint ISO/TC 94/SC 14 - ISO/TC 94/SC 13 WG: Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN)

ISO/TC 94/SC 14/WG 1, General requirements

ISO/TC 94/SC 14/WG 2, Firefighting

ISO/TC 94/SC 14/WG 3, Wildland firefighting

ISO/TC 94/SC 14/WG 4, Hazardous materials incidents (hazmat)

ISO/TC 94/SC 14/WG 5, Non-fire rescue incidents (Rescue)

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skyddsutrustning (13.340) Allmänt Skyddsutrustning (13.340.01) Skyddskläder (13.340.10) Andningsskydd (13.340.30) Skyddshandskar (13.340.40) Flytvästar, räddningsvästar och flythjälpmedel (13.340.70) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Utrustningar och anordningar för sport (97.220) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till anmälan för gratis grundkurs i standardisering

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Christa Ahlenblom
Projektledare
christa.ahlenblom@sis.se

Roger Nilsson
Projektledare
0704269873
roger.nilsson@sis.se

Elin Lindblom
Projektassistent
elin.lindblom@sis.se