Standardutveckling · SIS/TK 402

Skyddskläder

Skyddskläder behövs i många yrken från arbeten i kylrum till brandbekämpning. Andra exempel är skyddskläder för god synbarhet vid vägarbeten, för kemikalieskydd liksom överlevnadsdräkter och dykardräkter för marin miljö och för olika typer av sportutövning. Standarderna som utarbetas inom kommittén vid typprovning och CE-märkning enligt förordningen om personlig skyddsutrustning.

Skyddskläder används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av skador på grund av kyla, värme, flammor, kemikalier, mekanisk påverkan med mera. Kommittén arbetar både med skyddskläder för yrkesbruk, som varselkläder, kemskydd, knäskydd och liknande, och skydd för fritidsbruk, som sportskydd och flyvästar. Den svenska kommitténs syfte är att bevaka och påverka fortsatt utveckling av både europeiska harmoniserade standarder inom området och internationella standarder. Eftersom Sverige globalt sett har en ledande position inom skyddsklädersegmentet är det viktigt att vi lämnar vårt bidrag vid utarbetandet av dessa standarder, och att skyddsfunktionerna blir anpassade för svenska förhållanden. .

De prioriterade målen med kommittéarbetet är alltså att:

  • medverka till att ta fram skyddskläder som ger en acceptabel skyddsnivå
  • påverka utformningen av europastandarder som styr de legala minimikraven på skyddens kvalitet, och funktion.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 77 standarder
EN ISO 12402-2, Flytvästar - Del 2: Räddningsvästar, klass 275 - Säkerhetskrav
EN ISO 12402-3, Flytvästar - Del 3: Flytvästar, klass 150 - Säkerhetskrav
EN ISO 12402-4, Flytvästar - del 4: Flytvästar, klass 100 - Säkerhetskrav
EN ISO 12402-5, Flytvästar - Del 5: Flythjälpmedel, klass 50 - Säkerhetskrav
EN ISO 12402-6, Flytvästar - Räddningsvästar - Del 6: Flytvästar och flytplagg för speciella ändamål - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN ISO 12402-7, Flytvästar - Räddningsvästar - Del 7: Material och beståndsdelar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN ISO 12402-8, Flytvästar - Del 8: Tillbehör - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN ISO 12402-9, Flytvästar - del 9: Provningsmetoder
ISO 12402-2, Flytvästar - Del 2: Räddningsvästar, klass 275 - Säkerhetskrav
ISO 12402-3, Flytvästar - Del 3: Flytvästar, klass 150 - Säkerhetskrav
ISO 12402-4, Flytvästar - del 4: Flytvästar, klass 100 - Säkerhetskrav
ISO 12402-5, Flytvästar - Del 5: Flythjälpmedel, klass 50 - Säkerhetskrav
ISO 12402-6, Flytvästar - Räddningsvästar - Del 6: Flytvästar och flytplagg för speciella ändamål - Säkerhetskrav och provningsmetoder
ISO 12402-7, Flytvästar - Del 7: Material och beståndsdelar - Säkerhetskrav och nya provningsmetoder
ISO 12402-8, Räddningsvästar - Del 8: Tillbehör - Säkerhetskrav och provningsmetoder
ISO 12402-9, Flytvästar - del 9: Provningsmetoder
EN ISO 12402-10, Flytvästar - Räddningsvästar - Del 10: Val och användande av flytvästar och annan relevant utrustning
ISO 20320, Skyddskläder för Snowboardsåkare - Handledsskydd - Krav och testmetoder
EN 17092-1, Skyddskläder för motorcyklister - Del 1: Testmetoder
EN 17092-2, Skyddskläder för motorcyklister - Del 2: Krav på plagg för högsta skyddsnivån ”AAA”
EN 17092-3, Skyddskläder för motorcyklister - Del 3: Krav på plagg för mellersta skyddsnivån “AA”
EN 17092-4, Skyddskläder för motorcyklister - Del 4: Krav på plagg för lägsta skyddsnivån “A”
EN 17092-5, Skyddskläder för motorcyklister - Del 5: Krav på lätta plagg till skydd mot mekanisk nötning
EN 17092-6, Skyddskläder för motorcyklister - Del 6: Krav på plagg avsedda att hålla slagskydd på plats
EN ISO 15384, Skyddskläder för brandmän - Provningsmetoder och prestandakrav för kläder för skogsbrandbekämpning
CEN/TC 162 N 3608 SUCAM, Skyddskläder - Skydd mot hetta och flamma- Provningsmetod för utvärdering av material och materialenheter när de utsätts för strålningsvärme i både våta och torra förhållanden
ISO 11999-10, PPE for Firefighters - Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of high heat exposure and flame engulfment while fighting fires occurring in structures - Part 10: Respiratory Protective Devices (RPD)
ISO 17491-1, Skyddskläder - Provningsmetoder för skyddskläder mot kemikalier - Del 1: Bestämning av motstånd mot utläckage av gaser
ISO 21420, Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder
EN ISO 21420, Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder
EN 13138-1, Flythjälpmedel för simutbildning - Del 1: Flythjälpmedel att bäras på kroppen - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 13138-2, Flythjälpmedel för simutbildning - Del 2: Krav och testmetoder för hållna flythjälpmedel
EN 13138-3, Flythjälpmedel för simutbildning - Del 3: Burna flythjälpmedel, simsäten - Säkerhetsföreskrifter och provningsmetoder
EN 13138-4, Flythjälpmedel för simutbildning - Del 4: Prestanda i vatten, krav och provningsmetoder för klass B hjälpmedel
EN 407, Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)
EN 17353, Skyddskläder - Kläder med god synbarhet för medelhög risk - Provningsmetoder och fordringar
ISO 11611, Skyddskläder för användning vid svetsarbete och likartat arbete
EN ISO 11611, Skyddskläder för användning vid svetsarbete och likartat arbete
ISO 12402-10, Flytvästar - Räddningsvästar - Del 10: Val och användande av flytvästar och annan relevant utrustning
EN 469, Skyddskläder för brandmän - Funktionskrav för skyddskläder vid brandbekämpning
EN ISO 17491-4, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av stänk (stänkprovning)
ISO 17491-4, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av stänk
EN , Skyddskläder - Skyddskläder behandlade med permetrin för skydd mot fästingbett
ISO/TS 10256-7, Skyddsutrustning för ishockeyspelare - Del 7: Handskydd för utespelare
ISO 13997, Protective clothing - Mechanical properties - Determination of resistance to cutting by sharp objects
ISO 20384, Medical gowns, surgical drapes and protective apparel - Performance requirements, performance levels and test methods
ISO/TR 11610, Skyddskläder - Terminologi
ISO 6942, Skyddskläder - Skydd mot hetta och brand - Provningsmetod: Utvärdering av material och materialkombinationer som exponeras för en källa med strålningsvärme
EN ISO 11610, Skyddskläder - Terminologi
EN ISO 6942, Skyddskläder - Skydd mot hetta och brand - Provningsmetod: Utvärdering av material och materialkombinationer som exponeras för en källa med strålningsvärme
ISO 23616, Rengöring, inspektion och reparation av brandmäns personliga skyddsutrustning (PPE)
ISO 16073-6, Personlig skyddsutrustning för skogsbrandbekämpning - Krav och provningsmetoder - Del 6: Skodon
ISO 16073-9, Personlig skyddsutrustning för skogsbrandbekämpning - Krav och provningsmetoder - Del 9: brandhuva
EN ISO 20320, Skyddskläder för Snowboardsåkare - Handledsskydd - Krav och testmetoder
EN 14404-1, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 1: Testmetoder
EN 14404-2, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 2: Krav på bärbara knäskydd (typ 1)
EN 14404-3, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 3: Krav på kombinationen av knäskydd och plagg (typ 2)
EN 14404-4, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 4: Krav på kombinationen av kompatibla knäskydd och kläder (typ 2)
EN 14404-5, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 5: Krav på knämattor (typ 3)
EN 14404-6, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 6: Krav på produkter för knästående arbete (typ 4)
ISO 13688:2013/Amd 1, Skyddskläder - Allmänna fordringar
ISO 23762, Skyddskläder - Kläder med hög synbarhet för medel- och lågriskmiljöer - Provningsmetoder och krav
EN 1621-4, Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister - Del 4: Uppblåsbara kroppsskydd för motorcyklister - Krav och provningsmetoder
EN , Personlig skyddsutrustning - Smarta plagg - Termer och definitioner
ISO/TS 20141, Vägledning för kompatibilitet av PPE
ISO/TR 21808, Vägledning om urval, användning, vård och underhåll av personlig skyddsutrustning (PPE) utformad för att skydda brandmän
ISO 17420-5, Andningsskydd - Prestandakrav - Del 5: Speciell tillämpning av brandtjänster - Tillförd andningsbar gas RPD och filtrerande RPD
ISO 19918:2017/Amd 1, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier - Bestämning av kumulativ permeation av kemikalier med lågt ångtryck genom material
ISO 22608, Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Measurement of repellency, retention, and penetration of liquid pesticide formulations through protective clothing materials
ISO 24588, Skyddskläder - Skyddande kläder för användning mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära medel (CBRN) - Klassificering, prestandakrav och provningsmetoder
EN ISO 13688:2013/A1, Skyddskläder - Allmänna fordringar - Tillägg1
, Vägledning för val, användning, skötsel och underhåll av smarta kläder som skyddar mot hetta och flamma
EN , Skyddshandskar för frisörer - Krav och provningsmetoder
, Krav och testmetoder för plagg som ger skydd mot hetta och flamma med integrerade smarta textilier och icke-textilelement
EN ISO 15027-3, Sjödräkter - Del 3: Provningsmetoder
EN ISO 15027-2, Sjödräkter - Del 2: Räddningsdräkter för nödläge, säkerhetskrav
EN ISO 15027-1, Sjödräkter - Del 1: Arbetsdräkter, säkerhetskrav
Visa fler Visa färre
Utgivet 144 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 16 arbetsgrupper
SIS/TK 402/AG 01, Allmänna krav
SIS/TK 402/AG 02, Skydd mot hetta och flamma
SIS/TK 402/AG 03, Kemikalieskydd
SIS/TK 402/AG 04, Skydd mot regn, kyla och dåligt väder
SIS/TK 402/AG 05, Mekaniska skydd, generellt
SIS/TK 402/AG 06, Flytvästar
SIS/TK 402/AG 07, Varselkläder
SIS/TK 402/AG 08, Skyddshandskar
SIS/TK 402/AG 09, MC-kläder
SIS/TK 402/AG 10, Simhjälpmedel
SIS/TK 402/AG 11, Sport- och fritidsskydd
SIS/TK 402/AG 12, Dykardräkter
SIS/TK 402/AG 13, Permeationsprovning generellt (Joint mellan kemskydd och handskar)
SIS/TK 402/AG 14, Skydd mot farliga biologiska ämnen
SIS/TK 402/AG 15, Brandmannautrustning
SIS/TK 402/AG 53, Mekaniska skydd - Skyddsvästar
Visa fler Visa färre
Deltagare 36 företag och organisationer
AB Blåkläder, Svenljunga
Ansell Protective Solutions AB, Malmö
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Baltic Safety Products AB, Älgarås
Bergman & Beving Safety AB, Ulricehamn
Ejendals AB, Leksand
Elis Design & Supply Chain Centre AB, Hisings Backa
Engtex AB, Ulricehamn
Fristads AB, Borås
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, Stockholm
Hestra/Martin Magnusson & CO AB, Hestra
Hultafors Group AB, Danderyd
Husqvarna AB, Huskvarna
Jula AB, Skara
Konsumentverket / KO, Karlstad
Moped & Motorcykelbranschens Riksförbund (MCRF), Älvsjö
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Nordic Forestry Equipment AB, Falun
Polismyndigheten, Stockholm
Procurator AB, Malmö
Reflectil Sverige AB, Kungälv
Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister, Borlänge
RISE IVF AB, Mölndal
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Umeå
SDBC Motor AB, TRANÅS
SI TECH AB, Brastad
Swedol AB, Tyresö
Swedol AB, Hisings Backa
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 19, NYKÖPING
Taiga AB, Varberg
Tranemo Textil AB, Tranemo
TST Sweden AB, Borås
Würth MODYF AS, Hagan
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 31 internationella kommittéer
ISO/TC 188/SC 1, Personal safety equipment
ISO/TC 83/SC 5, Ice hockey equipment and facilities
ISO/TC 94/SC 13, Protective clothing
ISO/TC 94/SC 13/WG 1, General properties
ISO/TC 94/SC 13/WG 11, Body & hand protection for snowboarding
ISO/TC 94/SC 13/WG 2, Protective clothing against heat and flame
ISO/TC 94/SC 13/WG 3, Protective clothing against chemicals agents
ISO/TC 94/SC 13/WG 5, Protective clothing against mechanical action
ISO/TC 94/SC 13/WG 6, Protective clothing against hazardous biological agents
ISO/TC 94/SC 13/WG 8, Standardization for protective gloves
ISO/TC 94/SC 14, Firefighters' personal equipment
ISO/TC 94/SC 14/JWG 1, Joint ISO/TC 94/SC 14 - ISO/TC 94/SC 13 WG: Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN)
ISO/TC 94/SC 14/WG 1, General requirements
ISO/TC 94/SC 14/WG 2, Firefighting
ISO/TC 94/SC 14/WG 3, Wildland firefighting
ISO/TC 94/SC 14/WG 4, Hazardous materials incidents (hazmat)
ISO/TC 94/SC 14/WG 5, Non-fire rescue incidents (Rescue)
CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets
CEN/TC 162/WG 1, General requirements for protective clothing
CEN/TC 162/WG 10, Buoyant aids for swimming instruction
CEN/TC 162/WG 11, Body protection for sports
CEN/TC 162/WG 12, Diving suits
CEN/TC 162/WG 13, Joint Working Group between CEN/TC 162 and CEN/TC 161 - Test methods for permeation of chemicals through materials for protective footwear, gloves and clothing
CEN/TC 162/WG 2, Resistance to heat and fire of protective clothing
CEN/TC 162/WG 3, Protective clothing against chemicals, infective agents and radioactive contamination
CEN/TC 162/WG 4, Protective clothing against foul weather, wind and cold
CEN/TC 162/WG 5, Resistance to mechanical impact of protective clothing
CEN/TC 162/WG 6, Lifejackets
CEN/TC 162/WG 7, Visibility clothing and accessories
CEN/TC 162/WG 8, Protective gloves
CEN/TC 162/WG 9, Motorcycle rider protective clothing
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skyddsutrustning (13.340) Allmänt Skyddsutrustning (13.340.01) Skyddskläder (13.340.10) Andningsskydd (13.340.30) Skyddshandskar (13.340.40) Flytvästar, räddningsvästar och flythjälpmedel (13.340.70) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Utrustningar och anordningar för sport (97.220) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand
Projektledare
victoria.tengstrand@sis.se

Tuula Cammersand
Projektledare
tuula.cammersand@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se