Standardutveckling · SIS/TK 402

Skyddskläder

Skyddskläder behövs i många yrken från arbeten i kylrum till brandbekämpning. Andra exempel är skyddskläder för god synbarhet vid vägarbeten, för kemikalieskydd liksom överlevnadsdräkter och dykardräkter för marin miljö och för olika typer av sportutövning. Standarderna som utarbetas inom kommittén vid typprovning och CE-märkning enligt förordningen om personlig skyddsutrustning.

Skyddskläder används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av skador på grund av kyla, värme, flammor, kemikalier, mekanisk påverkan med mera. Kommittén arbetar både med skyddskläder för yrkesbruk, som varselkläder, kemskydd, knäskydd och liknande, och skydd för fritidsbruk, som sportskydd och flytvästar. Den svenska kommitténs syfte är att bevaka och påverka fortsatt utveckling av både europeiska harmoniserade standarder inom området och internationella standarder.

Eftersom Sverige globalt sett har en ledande position inom skyddsklädersegmentet är det viktigt att vi lämnar vårt bidrag vid utarbetandet av dessa standarder, och att skyddsfunktionerna blir anpassade för svenska förhållanden.

De prioriterade målen med kommittéarbetet för skyddskläder är att:

  • medverka till att ta fram skyddskläder som ger en acceptabel skyddsnivå

  • påverka utformningen av europastandarder som styr de legala minimikraven på skyddens kvalitet, och funktion.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 57 standarder
EN ISO 12402-7, Flytvästar - Del 7: Material och beståndsdelar - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN ISO 12402-10, Flytvästar - Del 10: Val och användande av flytvästar och annan relevant utrustning
CEN/TC 162 N 3608 radiant heat, Skyddskläder - Skydd mot hetta och flamma- Provningsmetod för utvärdering av material och materialenheter när de utsätts för strålningsvärme i både våta och torra förhållanden
ISO 11999-10, PPE for Firefighters - Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of high heat exposure and flame engulfment while fighting fires occurring in structures - Part 10: Respiratory Protective Devices (RPD)
ISO 17491-3, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av vätskestråle (jet test)
EN 13138-1, Flythjälpmedel för simutbildning - Del 1: Flythjälpmedel att bäras på kroppen - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 13138-2, Flythjälpmedel för simutbildning - Del 2: Krav och testmetoder för hållna flythjälpmedel
EN 13138-3, Flythjälpmedel för simutbildning - Del 3: Burna flythjälpmedel, simsäten - Säkerhetsföreskrifter och provningsmetoder
EN 13138-4, Flythjälpmedel för simutbildning - Del 4: Prestanda i vatten, krav och provningsmetoder för klass B hjälpmedel
ISO 11611, Skyddskläder för användning vid svetsarbete och likartat arbete
EN ISO 11611, Skyddskläder för användning vid svetsarbete och likartat arbete
EN ISO 17491-4, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av stänk (stänkprovning)
ISO 17491-4, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av stänk
EN 17487, Skyddskläder - Skyddskläder behandlade med permetrin för skydd mot fästingbett
ISO/TS 10256-7, Skyddsutrustning för ishockeyspelare - Del 7: Handskydd för utespelare
ISO 13997, Protective clothing - Mechanical properties - Determination of resistance to cutting by sharp objects
ISO 20384, Medicinska klänningar, kirurgiska draperier och skyddsutrustning - Krav på prestanda, prestanda och testmetoder
ISO 6942, Skyddskläder - Skydd mot hetta och brand - Provningsmetod: Utvärdering av material och materialkombinationer som exponeras för en källa med strålningsvärme
EN ISO 11610, Skyddskläder - Terminologi
EN ISO 6942, Skyddskläder - Skydd mot hetta och brand - Provningsmetod: Utvärdering av material och materialkombinationer som exponeras för en källa med strålningsvärme
ISO 23616, Rengöring, inspektion och reparation av brandmäns personliga skyddsutrustning (PPE)
ISO 16073-6, Personlig skyddsutrustning för skogsbrandbekämpning - Krav och provningsmetoder - Del 6: Skodon
EN 14404-1, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 1: Testmetoder
EN 14404-2, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 2: Krav på bärbara knäskydd (typ 1)
EN 14404-3, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 3: Krav på kombinationen av knäskydd och plagg (typ 2)
EN 14404-4, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 4: Krav på kombinationen av kompatibla knäskydd och kläder (typ 2)
EN 14404-5, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 5: Krav på knämattor (typ 3)
EN 14404-6, Skyddskläder - Knäskydd för arbete i knästående ställning - Del 6: Krav på produkter för knästående arbete (typ 4)
ISO 13688:2013/FDAmd 1, Skyddskläder - Allmänna fordringar
ISO 23762, Skyddskläder - Kläder med hög synbarhet för medel- och lågriskmiljöer - Provningsmetoder och krav
EN 1621-4, Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister - Del 4: Uppblåsbara kroppsskydd för motorcyklister - Krav och provningsmetoder
ISO/TS 20141, Vägledning för kompatibilitet av PPE
ISO/TR 21808, Handledning om personlig skyddsutrustning för brandpersonal
ISO 17420-5, Andningsskydd - Prestandakrav - Del 5: Speciell tillämpning av brandtjänster - Tillförd andningsbar gas RPD och filtrerande RPD
ISO 19918:2017/Amd 1, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier - Bestämning av kumulativ permeation av kemikalier med lågt ångtryck genom material
ISO 22608, Skyddskläder - Skydd mot flytande kemikalier - Bestämning av avstötningsförmåga, kvarhållande och penetration av flytande bekämpningsmedel genom skyddande klädmaterial
ISO 24588, Skyddskläder - Skyddande kläder för användning mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära medel (CBRN) - Klassificering, prestandakrav och provningsmetoder
EN ISO 13688:2013/A1, Skyddskläder - Allmänna fordringar - Tillägg1
, Vägledning för val, användning, skötsel och underhåll av smarta kläder som skyddar mot hetta och flamma
EN , Skyddshandskar för frisörer - Krav och provningsmetoder
, Krav och testmetoder för plagg som ger skydd mot hetta och flamma med integrerade smarta textilier och icke-textilelement
EN ISO 15027-3, Sjödräkter - Del 3: Provningsmetoder
EN ISO 15027-2, Sjödräkter - Del 2: Räddningsdräkter för nödläge, säkerhetskrav
EN ISO 15027-1, Sjödräkter - Del 1: Arbetsdräkter, säkerhetskrav
ISO 24231, Skyddskläder - Skydd mot dåligt väder - Provningsmetod för regntäthet vid högt fallande regndroppar
ISO 24232, Skyddskläder - Skydd mot dåligt väder - Provningsmetod för material och sömmar på regnkläder
EN ISO 19918:2017/A1, Skyddskläder - Skydd mot kemikalier - Bestämning av kumulativ permeation av kemikalier med lågt ångtryck genom material
ISO 11999-9, PPE for firefighters - Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of exposure to high levels of heat and/or flame while fighting fires occurring in structures - Part 9: Fire hoods
ISO 13506-1, Skyddskläder mot hetta och flamma - Del 1: Provningsmetoder för plagg - Förutsägelse av brännskador med hjälp av en instrumenterad docka
ISO 13506-2, Skyddskläder mot hetta och flamma - Del 2: Förutsägelse av brännskador - Krav på beräkning och provningsfall
ISO 15384:2018/Amd 1, Skyddskläder för brandmän - Provningsmetoder och prestandakrav för kläder för skogsbrandbekämpning
EN ISO 13506-2, Skyddskläder mot hetta och flamma - Del 2: Förutsägelse av brännskador - Krav på beräkning och provningsfall
EN 13911, Skyddskläder för brandmän - Fordringar och provningsmetoder för huvor för brandmän
EN ISO 24231, Skyddskläder - Skydd mot dåligt väder - Provningsmetod för regntäthet vid högt fallande regndroppar
EN ISO 24232, Skyddskläder - Skydd mot dåligt väder - Provningsmetod för material och sömmar på regnkläder
ISO 23407, Skyddshandskar mot termiska risker
ISO 11610, Skyddskläder - Terminologi
Visa fler Visa färre
Utgivet 143 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 14 arbetsgrupper
SIS/TK 402/AG 01, Skyddskläder - Allmänna krav
SIS/TK 402/AG 02, Skydd mot hetta och flamma
SIS/TK 402/AG 03, Skydd mot kemikalier, mikrobiologisk smitta och "CBRN"
SIS/TK 402/AG 04, Skydd mot regn, kyla och dåligt väder
SIS/TK 402/AG 05, Skydd mot mekaniska faror
SIS/TK 402/AG 06, Flytvästar
SIS/TK 402/AG 07, Varselkläder
SIS/TK 402/AG 08, Skyddshandskar
SIS/TK 402/AG 09, MC -skydd
SIS/TK 402/AG 10, Simhjälpmedel
SIS/TK 402/AG 11, Sport- och fritidsskydd
SIS/TK 402/AG 12, Dykardräkter
SIS/TK 402/AG 13, Permeationsprovning generellt (Joint mellan kemskydd och handskar)
SIS/TK 402/AG 15, Brandmannautrustning
Visa fler Visa färre
Deltagare 36 företag och organisationer
AB Blåkläder, SVENLJUNGA
Ansell Protective Solutions AB, Malmö
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Baltic Safety Products AB, ÄLGARÅS
Ejendals AB, Leksand
Elis Design & Supply Chain Centre AB, Hisings Backa
Engtex AB, Ulricehamn
Fristads AB, Borås
Försvarets Materielverk FMV, STOCKHOLM
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, STOCKHOLM
Guide Gloves AB, UPPLANDS VÄSBY
Hestra/Martin Magnusson & CO AB, Hestra
Hultafors Group AB, Danderyd
Husqvarna AB, HUSKVARNA
Jula AB, Skara
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Nordic Forestry Equipment AB, Falun
Polismyndigheten, Stockholm
Procurator AB, Malmö
Reflectil Sverige AB, Kungälv
Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister, Borlänge
RISE AB, Borås
RISE IVF AB, Mölndal
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, UMEÅ
SDBC Motor AB, TRANÅS
SI TECH AB, BRASTAD
Swedol AB, TYRESÖ
Swedol AB, Hisings Backa
Svenska institutet för standarder, STOCKHOLM
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 19, NYKÖPING
Taiga AB, Varberg
Tranemo Textil AB, Tranemo
TST Sweden AB, Borås
Würth Modyf AS, HAGAN
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 188/SC 1, Personal safety equipment
ISO/TC 94/SC 13, Protective clothing
ISO/TC 94/SC 14, Firefighters' personal equipment
CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skyddsutrustning (13.340) Allmänt Skyddsutrustning (13.340.01) Skyddskläder (13.340.10) Andningsskydd (13.340.30) Skyddshandskar (13.340.40) Flytvästar, räddningsvästar och flythjälpmedel (13.340.70) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Utrustningar och anordningar för sport (97.220) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till anmälan för gratis grundkurs i standardisering

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand
Projektledare
victoria.tengstrand@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se