Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9151:2016

Skyddskläder - Skydd mot hetta och flamma - Bestämning av värmegenomgång vid påverkan av flamma (ISO 9151:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 9151:2016 specifies a method for determining the heat transmission through materials or material assemblies used in protective clothing. Materials may then be ranked by comparing heat transfer indices, which provide an indication of the relative heat transmission under the specified test conditions. The heat transfer index should not be taken as a measure of the protection time given by the tested materials under actual use conditions.

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot hetta och flamma, SIS/TK 402/AG 02

Internationell titel: Protective clothing against heat and flame - Determination of heat transmission on exposure to flame (ISO 9151:2016)

Artikelnummer: STD-8024032

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-12-13

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 367