Standard Svensk standard · SS-EN ISO 374-5:2016

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer (ISO 374-5:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 374-5:2016 specifies the requirements and test methods for protective gloves intended to protect the user against micro-organisms.
NOTE If other protection features is to be needed, e.g. chemical risks, mechanical risks, thermal risks, electrostatic dissipation etc., the appropriate specific performance standard is to be used in addition. Further information on protective gloves standards can be found in the EN 420.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Skyddskläder (13.340.10) Skyddshandskar (13.340.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddshandskar, SIS/TK 402/AG 08

Internationell titel: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks (ISO 374-5:2016)

Artikelnummer: STD-8023816

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-29

Antal sidor: 20