Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13982-1:2005/A1:2010

Skyddskläder för användning mot fasta partiklar - Del 1: Fodringar på prestanda för skyddskläder mot kemikalier som ger skydd för hela kroppen mot luftburna fasta partiklar (Skyddskläder Typ 5) - Tillägg 1 (ISO 13982-1:2004/Amd 1:2010)

Status: Gällande

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemikalieskydd, SIS/TK 402/AG 03

Internationell titel: Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing) - Amendment 1 (ISO 13982-1:2004/Amd 1:2010)

Artikelnummer: STD-75837

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-04

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 13982-1:2005