Standard Svensk standard · SS-EN 1149-2

Skyddskläder - Elektrostatiska egenskaper - Del 2: Provningsmetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material (vertikal resistans)

Status: Gällande

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddskläder - Allmänna krav, SIS/TK 402/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-21112

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-09-05

Antal sidor: 12