Standard Svensk standard · SS-EN 14328:2005

Skyddskläder - Handskar och armskydd till skydd mot maskindrivna knivar - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the requirements for the design, cut resistance, ergonomic characteristics, innocuousness, fixings, construction materials, marking and instructions for use, for chain mail gloves and armguards providing protection against powered knives. Appropriate test methods are also specified.

Ämnesområden

Skyddshandskar (13.340.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot mekaniska faror, SIS/TK 402/AG 05

Internationell titel: Protective clothing - Gloves and armguards protecting against cuts by powered knives - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-40307

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-18

Antal sidor: 15