Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13982-2:2005

Skyddskläder för användning mot fasta partiklar - Del 2: Provningsmetod för bestämning av inläckage i dräkter av aerosoler av fina partiklar (ISO 13982-2:2004)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13982-2:2005

Skyddskläder för användning mot fasta partiklar - Del 2: Provningsmetod för bestämning av inläckage i dräkter av aerosoler av fina partiklar (ISO 13982-2:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 13982 specifies a test method to determine the barrier efficiency of chemical protective clothing against aerosols of dry, fine dusts.

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13982-2:2005

Skyddskläder för användning mot fasta partiklar - Del 2: Provningsmetod för bestämning av inläckage i dräkter av aerosoler av fina partiklar (ISO 13982-2:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot kemikalier, mikrobiologisk smitta och "CBRN", SIS/TK 402/AG 03

Internationell titel: Protective clothing for use against solid particulates - Part 2: Test method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits (ISO 13982-2:2004)

Artikelnummer: STD-38772

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-02-11

Antal sidor: 17