Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13982-2:2005

Skyddskläder för användning mot fasta partiklar - Del 2: Provningsmetod för bestämning av inläckage i dräkter av aerosoler av fina partiklar (ISO 13982-2:2004)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 13982 specifies a test method to determine the barrier efficiency of chemical protective clothing against aerosols of dry, fine dusts.

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot kemikalier, mikrobiologisk smitta och "CBRN", SIS/TK 402/AG 03

Internationell titel: Protective clothing for use against solid particulates - Part 2: Test method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits (ISO 13982-2:2004)

Artikelnummer: STD-38772

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-02-11

Antal sidor: 17