Standard Svensk standard · SS-EN 13277-7:2009

Personlig skyddsutrustning för kampsporter - Del 7: Tilläggskrav och provningsmetoder för hand- och fotskydd

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies additional requirements and test methods for hand and foot protectors which are used in unarmed martial arts, including boxing, for strikes against other persons or training equipment.

Ämnesområden

Skyddshandskar (13.340.40) Skyddsskor (13.340.50) Utrustning för inomhussport (97.220.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sport- och fritidsskydd, SIS/TK 402/AG 11

Internationell titel: Protective equipment for martial arts - Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors

Artikelnummer: STD-69247

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 28