Standard Svensk standard · SS-EN 17092-5:2020

Skyddskläder för motorcyklister - Del 5: Krav på lätta plagg till skydd mot mekanisk nötning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies general requirements for motorcyclists’ protective garments of Class B: protective garments, which are intended to provide limited protection to the wearer against abrasion injury. It applies to protective garments for motorcycle on-road use.

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: MC -skydd, SIS/TK 402/AG 09

Internationell titel: Protective garments for motorcycle riders - Part 5: Class B garments - Requirements

Artikelnummer: STD-80020509

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-03

Antal sidor: 28