Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13688:2013

Skyddskläder - Allmänna fordringar (ISO 13688:2013)

Status: Gällande

Som en följd av coronautbrottet tillgängliggör vi nu kostnadsfritt ett antal europeiska och globala standarder som företag och organisationer kan använda i samband med bekämpningen av covid-19-pandemin.

Denna standard är därmed tillgänglig kostnadsfritt under en begränsad period, läs mer och få tillgång till standarden här >>

Omfattning
This European Standard specifies general requirements for ergonomics, ageing, sizing, marking of protective clothing and for information supplied by the manufacture.

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddskläder - Allmänna krav, SIS/TK 402/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-98641

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-09

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 340:2004