Standard Svensk standard · SS-EN 14786:2006

Skyddskläder - Bestämning av penetrationsmotstånd av sprayade kemikalier i vätskeform, emulsioner och dispersioner - Spraytest

Status: Gällande

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot kemikalier, mikrobiologisk smitta och "CBRN", SIS/TK 402/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-45271

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-05

Antal sidor: 18