Standard Svensk standard · SS-EN 1149-3:2004

Skyddskläder - Elektrostatiska egenskaper - Del 3: Provningsmetoder för mätning av avklingningstid

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods for measuring the dissipation of electrostatic charge from the surface of materials for garments. The test methods are applicable to all materials, including homogeneous materials and inhomogeneous materials with surface conducting fibres and core conducting fibres.

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skyddskläder - Allmänna krav, SIS/TK 402/AG 01

Internationell titel: Protective clothing - Electrostatic properties - Part 3: Test methods for measurement of charge decay

Artikelnummer: STD-36131

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-05-14

Antal sidor: 21