Standard Svensk standard · SS-EN 1073-1:2016+A1:2018

Skyddskläder mot fasta luftburna partiklar, inklusive radioaktiva föroreningar - Del 1: Fordringar och provningsmetoder för övertrycksventilerade skyddskläder som skyddar kroppen och andningsvägarna - Tillägg 1

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1073-1:2016+A1:2018

Skyddskläder mot fasta luftburna partiklar, inklusive radioaktiva föroreningar - Del 1: Fordringar och provningsmetoder för övertrycksventilerade skyddskläder som skyddar kroppen och andningsvägarna - Tillägg 1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the requirements and test methods for protective clothing, ventilated by an independent supply of air from an uncontaminated source, protecting the body and the respiratory system of the wearer against solid airborne particles including radioactive contamination. This kind of protective clothing can be provided with an emergency breathing facility.
This European Standard does not apply for the protection against ionizing radiation and the protection of patients against contamination with radioactive substances by diagnostic and/or therapeutic measures.
If additional protection against chemicals is required, reference should be made to the relevant standard and/or CEN/TR 15419.

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Skyddskläder (13.340.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1073-1:2016+A1:2018

Skyddskläder mot fasta luftburna partiklar, inklusive radioaktiva föroreningar - Del 1: Fordringar och provningsmetoder för övertrycksventilerade skyddskläder som skyddar kroppen och andningsvägarna - Tillägg 1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot kemikalier, mikrobiologisk smitta och "CBRN", SIS/TK 402/AG 03

Internationell titel: Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract

Artikelnummer: STD-80006485

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-05

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 1073-1:2016