Standard Svensk standard · SS-EN 1073-1:2016+A1:2018

Skyddskläder mot fasta luftburna partiklar, inklusive radioaktiva föroreningar - Del 1: Fordringar och provningsmetoder för övertrycksventilerade skyddskläder som skyddar kroppen och andningsvägarna - Tillägg 1

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements and test methods for protective clothing, ventilated by an independent supply of air from an uncontaminated source, protecting the body and the respiratory system of the wearer against solid airborne particles including radioactive contamination. This kind of protective clothing can be provided with an emergency breathing facility. This European Standard does not apply for the protection against ionizing radiation and the protection of patients against contamination with radioactive substances by diagnostic and/or therapeutic measures. If additional protection against chemicals is required, reference should be made to the relevant standard and/or CEN/TR 15419.

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot kemikalier, mikrobiologisk smitta och "CBRN", SIS/TK 402/AG 03

Internationell titel: Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract

Artikelnummer: STD-80006485

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-05

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 1073-1:2016