Standard Svensk standard · SS-EN 464

Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätske- och gasform, inklusive vätskeaerosoler och fasta partiklar - Provningsmetod: Bestämning av täthet hos gastäta dräkter (trycktäthetsprovning)

Status: Gällande

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot kemikalier, mikrobiologisk smitta och "CBRN", SIS/TK 402/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-15448

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-10-07

Antal sidor: 4