Standard Svensk standard · SS-EN 464

Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätske- och gasform, inklusive vätskeaerosoler och fasta partiklar - Provningsmetod: Bestämning av täthet hos gastäta dräkter (trycktäthetsprovning)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 464

Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätske- och gasform, inklusive vätskeaerosoler och fasta partiklar - Provningsmetod: Bestämning av täthet hos gastäta dräkter (trycktäthetsprovning)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 464

Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätske- och gasform, inklusive vätskeaerosoler och fasta partiklar - Provningsmetod: Bestämning av täthet hos gastäta dräkter (trycktäthetsprovning)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot kemikalier, mikrobiologisk smitta och "CBRN", SIS/TK 402/AG 03

Internationell titel: Protective clothing - Protection against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles - Test method: Determination of leak tightness of gas-tight suits (internal pressure test)

Artikelnummer: STD-15448

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-10-07

Antal sidor: 4