Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12127-1:2016

Skyddskläder mot hetta och flamma - Bestämning av kontaktvärmetransmission genom skyddskläder eller ingående material - Del 1: Kontaktvärme som produceras genom upphettad cylinder (ISO 12127-1:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12127 specifies a test method for the determination of contact heat transmission. It is applicable to protective clothing (including hand protectors) and its constituent materials intended to protect against high contact temperatures.

Application of this part of ISO 12127 is restricted to contact temperatures between 100 °C and 500 °C.

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot hetta och flamma, SIS/TK 402/AG 02

Internationell titel: Clothing to protect against heat and flame - Determination of contact heat transmission through clothing or constituent materials - Part 1: Contact heat produced by heating cylinder (ISO 12127-1:2015)

Artikelnummer: STD-8018272

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-01-12

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 702